مخزن: بسته پژوهشی دستاوردهای دفاع مقدس

 • PDF

کتاب الکترونیک

 1. ایه های حیاط -وصیت نامه های شهیدان-
 2. آشنایی با دفاع مقدس
 3. بوستان شهادت
 4. حکایت آن مرد غریب
 5. عطر شهادت
 6. کاربردهای سلاح های شیمیایی برای عراق

  کتاب شناسی

 1. فهرست کتاب‌ها با موضوع دفاع مقدس

مقالات

 • دستاوردهای اجتماعی
  1. بررسی عوامل جهت دهنده سرمایه اجتماعی در دوران دفاع مقدس
  2. بررسی نقش و تحولات سرمایه اجتماعی ایران در دوران دفاع مقدس
  3. تحلیل مشارکت اقشار مختلف در دفاع مقدس
  4. دستاوردهای دفاع مقدس
  5. دفاع مقدس و تأثیر آن بر اتحاد، انسجام و هویت ملی
  6. رابطه بین انسجام اجتماعی و جنگ
  7. مشارکت زنان در دفاع مقدس
 • دستاوردهای فرهنگی
  1. ارائه مدلی مبتنی بر مدیریت دانش جهت ترویج فرهنگ دفاع مقدس
  2. بررسی راه های اثربخش کردن فرهنگ دفاع مقدس با تاکید بر نقش رسانه ها، دولت و پدیدآورندگان
  3. بررسی مفهوم شهادت در دوران دفاع مقدس با رویکرد تحلیل گفتمان
  4. بررسي و تبيين تأثير مساجد بر شهادت طلبي، ايثارگري و گرايص به ارزش هاي اسلامي
  5. تاثیر دست آوردهای فرهنگی دفاع مقدس بر حفظ و استمرار انقلاب اسلامی
  6. حفظ و انتقال دفاع مقدس
  7. شکل گیری بسیج و نقش آن در دفاع مقدس
  8. ضرورت تبیین ارزشها و فرهنگ ایثار و شهادت در دفاع مقدس برای نسل آینده
  9. نقش مذهب در دفاع مقدس
  10. نقش مسجد و ائمه جماعات در دفاع مقدس
 • دستاوردهای مدیریتی و نظامی
  1. بررسی تفکر اثربخش استراتژیک نظام مند فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنگ هشت سال دفاع مقدس
  2. بررسی نقش روحیه در دفاع مقدس و جنگ آینده
  3. بررسی نقش و رو حیه در پیروزی عملیات های هشت سال دفاع مقدس با تاکید بر چهار عملیات بزرگ
  4. بررسی و تحلیل ظرفیت ها و دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس
  5. تبیین عوامل شکل دهنده ویژگی های روحی و معنوی رزمندگان در دوران دفاع مقدس
  6. نمونه هایی از دستاوردهای دوران دفاع مقدس

  سوالات مسابقه

  1. سوالات مسابقه

  از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
  نتایج
  
  شما در این صفحه هستید :