معرفی کتاب

مدیریت پژوهش سیما برآن است تا بانک اطلاعاتی از کتاب های حوزه رسانه را ایجاد نماید . در این راستا آثار ذیل ارائه می شوند .

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
26 رسانه ملی و نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب 859
27 مطالعه‌اي بر نقش رسانه در روابط پيش از ازدواج 960
28 تحليل فرمي شبکه‌هاي ماهواره‌اي ديني 890
29 مقدمه‌ای بر اصول و اقتضائات مدیریت پیام در رسانه ملی 867
30 نوستالژي و تلويزيون 898
31 بیان تصویری دین در رسانه 965
32 تلویزیون‌های ماهواره‌ای و ارزش‌های اجتماعی بین نسلی 887
33 کودکان، رسانه‌ها و فرهنگ 939
34 رسانه‌های اجتماعی 919
35 مجموعه مقالات؛ روند همگرایی و تحولات فنآورانه رسانه‌ها 1023
36 تعامل دين و رسانه در فضاي نوين رسانه‌اي 1054
37 کودکان، نوجوانان نسل هزاره، خانواده‌ و رسانه‌های جمعی: نسل هزاره 980
38 تئوری‌های تأثیرات موجود بر محتوای رسانه 1122
39 درآمدی بر رسانه‌های نوین و فرهنگ‌های مجازی 1169
40 کتاب پخش همگانی ماهواره ای 1409

شما در این صفحه هستید : دانشنامه معرفی کتاب