معرفی کتاب

مدیریت پژوهش سیما برآن است تا بانک اطلاعاتی از کتاب های حوزه رسانه را ایجاد نماید . در این راستا آثار ذیل ارائه می شوند .

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
26 رسانه ملی و نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب 955
27 مطالعه‌اي بر نقش رسانه در روابط پيش از ازدواج 1063
28 تحليل فرمي شبکه‌هاي ماهواره‌اي ديني 1001
29 مقدمه‌ای بر اصول و اقتضائات مدیریت پیام در رسانه ملی 980
30 نوستالژي و تلويزيون 989
31 بیان تصویری دین در رسانه 1065
32 تلویزیون‌های ماهواره‌ای و ارزش‌های اجتماعی بین نسلی 979
33 کودکان، رسانه‌ها و فرهنگ 1034
34 رسانه‌های اجتماعی 1014
35 مجموعه مقالات؛ روند همگرایی و تحولات فنآورانه رسانه‌ها 1128
36 تعامل دين و رسانه در فضاي نوين رسانه‌اي 1152
37 کودکان، نوجوانان نسل هزاره، خانواده‌ و رسانه‌های جمعی: نسل هزاره 1075
38 تئوری‌های تأثیرات موجود بر محتوای رسانه 1214
39 درآمدی بر رسانه‌های نوین و فرهنگ‌های مجازی 1270
40 کتاب پخش همگانی ماهواره ای 1517

شما در این صفحه هستید : دانشنامه معرفی کتاب