معرفی کتاب

مدیریت پژوهش سیما برآن است تا بانک اطلاعاتی از کتاب های حوزه رسانه را ایجاد نماید . در این راستا آثار ذیل ارائه می شوند .

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب
26 رسانه ملی و نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب
27 مطالعه‌اي بر نقش رسانه در روابط پيش از ازدواج
28 تحليل فرمي شبکه‌هاي ماهواره‌اي ديني
29 مقدمه‌ای بر اصول و اقتضائات مدیریت پیام در رسانه ملی
30 نوستالژي و تلويزيون
31 بیان تصویری دین در رسانه
32 تلویزیون‌های ماهواره‌ای و ارزش‌های اجتماعی بین نسلی
33 کودکان، رسانه‌ها و فرهنگ
34 رسانه‌های اجتماعی
35 مجموعه مقالات؛ روند همگرایی و تحولات فنآورانه رسانه‌ها
36 تعامل دين و رسانه در فضاي نوين رسانه‌اي
37 کودکان، نوجوانان نسل هزاره، خانواده‌ و رسانه‌های جمعی: نسل هزاره
38 تئوری‌های تأثیرات موجود بر محتوای رسانه
39 درآمدی بر رسانه‌های نوین و فرهنگ‌های مجازی
40 کتاب پخش همگانی ماهواره ای

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :