معرفی کتاب

مدیریت پژوهش سیما برآن است تا بانک اطلاعاتی از کتاب های حوزه رسانه را ایجاد نماید . در این راستا آثار ذیل ارائه می شوند .

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
26 رسانه ملی و نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب 1024
27 مطالعه‌اي بر نقش رسانه در روابط پيش از ازدواج 1140
28 تحليل فرمي شبکه‌هاي ماهواره‌اي ديني 1076
29 مقدمه‌ای بر اصول و اقتضائات مدیریت پیام در رسانه ملی 1052
30 نوستالژي و تلويزيون 1044
31 بیان تصویری دین در رسانه 1125
32 تلویزیون‌های ماهواره‌ای و ارزش‌های اجتماعی بین نسلی 1040
33 کودکان، رسانه‌ها و فرهنگ 1093
34 رسانه‌های اجتماعی 1075
35 مجموعه مقالات؛ روند همگرایی و تحولات فنآورانه رسانه‌ها 1198
36 تعامل دين و رسانه در فضاي نوين رسانه‌اي 1215
37 کودکان، نوجوانان نسل هزاره، خانواده‌ و رسانه‌های جمعی: نسل هزاره 1135
38 تئوری‌های تأثیرات موجود بر محتوای رسانه 1270
39 درآمدی بر رسانه‌های نوین و فرهنگ‌های مجازی 1348
40 کتاب پخش همگانی ماهواره ای 1585

شما در این صفحه هستید : دانشنامه معرفی کتاب