معرفی کتاب

مدیریت پژوهش سیما برآن است تا بانک اطلاعاتی از کتاب های حوزه رسانه را ایجاد نماید . در این راستا آثار ذیل ارائه می شوند .

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
26 رسانه ملی و نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب 1151
27 مطالعه‌اي بر نقش رسانه در روابط پيش از ازدواج 1283
28 تحليل فرمي شبکه‌هاي ماهواره‌اي ديني 1216
29 مقدمه‌ای بر اصول و اقتضائات مدیریت پیام در رسانه ملی 1186
30 نوستالژي و تلويزيون 1160
31 بیان تصویری دین در رسانه 1244
32 تلویزیون‌های ماهواره‌ای و ارزش‌های اجتماعی بین نسلی 1161
33 کودکان، رسانه‌ها و فرهنگ 1215
34 رسانه‌های اجتماعی 1194
35 مجموعه مقالات؛ روند همگرایی و تحولات فنآورانه رسانه‌ها 1323
36 تعامل دين و رسانه در فضاي نوين رسانه‌اي 1341
37 کودکان، نوجوانان نسل هزاره، خانواده‌ و رسانه‌های جمعی: نسل هزاره 1257
38 تئوری‌های تأثیرات موجود بر محتوای رسانه 1401
39 درآمدی بر رسانه‌های نوین و فرهنگ‌های مجازی 1481
40 کتاب پخش همگانی ماهواره ای 1725

شما در این صفحه هستید : دانشنامه معرفی کتاب