معرفی کتاب

مدیریت پژوهش سیما برآن است تا بانک اطلاعاتی از کتاب های حوزه رسانه را ایجاد نماید . در این راستا آثار ذیل ارائه می شوند .

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
26 رسانه ملی و نهادینه‌سازی فرهنگ عفاف و حجاب 1459
27 مطالعه‌اي بر نقش رسانه در روابط پيش از ازدواج 1652
28 تحليل فرمي شبکه‌هاي ماهواره‌اي ديني 1594
29 مقدمه‌ای بر اصول و اقتضائات مدیریت پیام در رسانه ملی 1547
30 نوستالژي و تلويزيون 1464
31 بیان تصویری دین در رسانه 1551
32 تلویزیون‌های ماهواره‌ای و ارزش‌های اجتماعی بین نسلی 1465
33 کودکان، رسانه‌ها و فرهنگ 1517
34 رسانه‌های اجتماعی 1508
35 مجموعه مقالات؛ روند همگرایی و تحولات فنآورانه رسانه‌ها 1663
36 تعامل دين و رسانه در فضاي نوين رسانه‌اي 1687
37 کودکان، نوجوانان نسل هزاره، خانواده‌ و رسانه‌های جمعی: نسل هزاره 1564
38 تئوری‌های تأثیرات موجود بر محتوای رسانه 1718
39 درآمدی بر رسانه‌های نوین و فرهنگ‌های مجازی 1892
40 کتاب پخش همگانی ماهواره ای 2133

شما در این صفحه هستید : دانشنامه معرفی کتاب