سیاست‌ و رسانه در دموکراسی‌های نوظهور

  • PDF

altسیاست‌ و رسانه در دموکراسی‌های نوظهور

نویسنده:  کاترین ولتمر

مترجم: منصور حسینی، شهلا بهرامی رشتیانی

ناشر: کتاب صدا

سال انتشار: 1394

در پشت جلد کتاب آمده است: «این کتاب که به موضوع نقش رسانه‌ها در دموکراسی‌های نوظهور می‌پردازد تلاشی است که نویسنده آن سعی کرده با همه سونگری به رابطه میان سیاست و رسانه،‌ راهی برای درک تحولات اخیر در این کشورها بگشاید.

نویسنده در این کتاب با توضیحی درباره دموکراسی و مفاهیم متفاوت آن به فقدان تعریفی واحد از دموکراسی اذعان کرده و با برشمردن انواع دموکراسی تصریح کرده است که تمایزات انواع دموکراسی‌ها بیان‌گر آن است که تنها یک راه درست برای تحقق دموکراسی وجود ندارد و شرایط فرهنگی و اجتماعی هر جامعه پذیرای نوع متفاوتی از دموکراسی است.

نویسنده یک تمایز آشکار و اصلی میان دموکراسی‌های نوع اول با دیگر دموکراسی‌ها قائل است و می‌گوید: در دموکراسی‌های تثبیت شده در غرب، ساختارها و شیوه‌های عملکرد نهادها و موسسات کلیدی نظیر پارلمان‌ها، انتخابات و احزاب سیاسی زمانی شکل گرفت که خبری از رسانه‌ها به سبک و سیاق امروزی نبود. همه این ساز وکارها زمانی ایجاد شدند که رسانه‌ها به‌عنوان یک نیروی برتر و نافذ در زندگی روزمره مردم مطرح نبودند. بالعکس، دموکراسی‌های تازه تأسیس اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یک بلافاصله بعد از شکل‌گیری به سمتی خیز برداشتند که از آن به‌عنوان دموکراسی رسانه‌ای یاد می‌شود.

رسانه‌های نوین کارکردهای متفاوتی ایفا کرده که از حفظ وضع موجود و در خدمت حاکمیت‌های اقتدارگرا بودن تا عامل اصلی و تأثیرگذار در گذار به‌سوی دموکراسی، متمایز بوده است که علت آن به ساختار رسانه و روابط آن با قدرت سیاسی حاکمیت در ابعاد گوناگون و نیز اصل حرفه‌گرایی در رسانه برمی‌گردد

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :