برابری و آزادی ارتباطی

  • PDF

altبرابری و آزادی ارتباطی

نویسنده: حبیب­الله معظمی

ناشر: سروش

سال انتشار: 1394

این کتاب تلاشی در جهت تشریح مبانی حقوق ارتباطی جدید در فضای ارتباطات و رسانه­ های نوین است و با مروری بر حقوق اولیه بشر و حقوق شهروندی و شرایط متأثر از گسترش فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات و نسبتی که حوزه­ های قدرت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی با آن­ها دارد، بستر مناسبی را برای مطالعات انتقادی رسانه­ها فراهم می آورد.

نویسنده کتاب «برابری و آزادی ارتباطی» معتقد است که بر مبنای اندیشه «حقوق ارتباطی» طرحی نو درانداخته است تا این مطالبات دیرپا و مغفول و معطل حوزه ارتباطات و رسانه را به اجرای کامل نزدیک کند. این کتاب شامل هفت فصل است که در آن­ها پس از بررسی کلی نظریه و حقوق شهروندی و سیر تکوین آن، به تحلیل پدیده «جامعه اطلاعاتی» پرداخته و در ادامه، کوشیده است تا با بررسی نظریه­ ها و توجه به شرایط کنونی دنیای رسانه­ ها، جایگاه حقوق در حوزه ارتباطات را معرفی کند و از این طریق وضعیت حقوق ارتباطی و حق­های برتر آن، یعنی آزادی و برابری را توأمان در معرض مطالعه قرار می­دهد.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :