رويکردها و عوامل مؤثر بر ترافيک

  • PDF

alt

رويکردها و عوامل مؤثر بر ترافيک (با تأکيد بر نقش رسانه ملي) (کتابچه)
پژوهشگر:
علی آنی زاده
ناشر: صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش و سنجش افکار
سال انتشار: 1394


پدیده ترافیک حاصل تعامل فناوری، محیط طبیعی و کنش‌های انسانی است و معضل ترافیک از برهم خوردن تعادل در روابط این امور نشئت می‌گیرد. به زبان دیگر، عوامل انسانی، راه، وسیله نقلیه و مقررات، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رفتارهای ترافیکی به‌شمار می‌روند و اساسی‌ترین نقش در حوزه ترافیک معطوف به این عوامل است. هم¬چنین یکی از اصلی‌ترین ابزارهای آموزشی و فرهنگ‌سازی در جامعه نیز رسانه‌های جمعی هستند که هر اندازه نقش آنها قوی‌تر باشد، میزان اثرگذاری‌شان بر مخاطبان برای حل مشکل ترافیک بیشتر خواهد بود. ارتقای سطح آگاهی و اصلاح، بازسازی و تغییر تفکر و نگرش در باورها و رفتارهای ترافیکی یکی از عمده‌ترین وظایف رسانه‌ها از جمله رسانه ملی است. این مهم، فرآیندی پیچیده، تدریجی، همگانی و دانش‌افزاست و مشارکت آحاد مردم و عزم ملی را می‌طلبد. بر این اساس مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما به منظور ترسیم سیمای فرهنگ ترافیکی ایران و تطبیق آن با سایر کشورها پژوهش پیش رو را ارائه کرده است تا ضمن بررسی رویکردها و عوامل مؤثر بر رفتارهای ترافیکی، نقش و وظایف رسانه ملی در توسعه فرهنگ ترافیک را تبیین نماید.
 

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :