هويت ملي در برنامه‌هاي اجتماعي شبکه جهاني جام‌جم

  • PDF

altهويت ملي در برنامه‌هاي اجتماعي شبکه جهاني جام‌جم (کتابچه پژوهشی)
پژوهشگر: ماهرخ احمدی‌حداد، عاصفه توکلی خمینی                 
ناشر: صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های اسلامی
سال انتشار: 1394

مهاجران به‌عنوان سرمایه‌های انسانی، از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه هستند. از جمله مهم‌ترین راه‌کارهای حفظ این سرمایه های انسانی نیز ، اتخاذ سیاست‌هایی برای استفاده هر چه بیشتر از توان و ظرفیت آنان است که تحقق این امر در گرو تعهد مهاجران به فرهنگ ایران اسلامی و شناخت سازمان‌های متولی مهاجران خارج از کشور از ویژگی‌های فرهنگی- اجتماعی آنان است. نهادهای سیاست‌گذار در امور مهاجران خارج از کشور تنها در صورت شناخت ویژگی‌های فرهنگی مهاجران است که خواهد توانست راهبردهای مناسبی برای حفظ و اعتلای فرهنگ اسلامی و ایرانی آنان اتخاذ کنند. این مجلد، جلد پنجم از مجموعه مکتوب "ایرانیان خارج از کشور" با عنوان "هویت ملی در برنامه‌های اجتماعی شبکه جهانی جام جم" است که ابعاد هویت ملی را در برنامه‌های مختلف اجتماعی شبکه جام جم بررسی کرده است.
 

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :