اخلاق ورزشی در رسانه

  • PDF

altاخلاق ورزشی در رسانه

مولف:  سيدمحسن حسيني هرندي                

ناشر: صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش‌های اسلامی

سال انتشار: 1394

ورزش به عنوان اساسي‌ترين و عملي‌ترين راه‌كار ايجاد و حفظ سلامت در جامعه است. آن‌گاه كه ورزش با موازين ارزشي و نمادهاي اخلاقي آميخته شود، مي‌تواند افزون بر سلامت جسم و شادابي ظاهري جامعه، سبب سلامت روح و روان و در نهايت، سعادت واقعي فرد فرد اعضاي اجتماع شود.حاكميت اخلاق ورزشي و نهادينه شدن آن در ميان ورزشكاران، يكي از مهم‌ترين راه‌هاي ايجاد الگو و ارائه آن از طريق رسانه ملي است. به سخن ديگر رسانه ملي در پرتوِ غلبه اخلاق بر پيكره ورزشي جامعه، مي‌تواند ورزشكاران را به عنوان نمونه جوان مسلمان به اجتماع معرفي كند.

نوشتار حاضر تلاشي است ناقص و گامي است نخست در تبيين جايگاه مؤثر و نقش‌آفرين اخلاق در برنامه‌هاي ورزشي رسانه ملي.بديهي است اخلاقي شدن مجموعه‌اي از پرمخاطب‌ترين برنامه‌هاي راديو و تلويزيون از يك سو الگويي است فرا راه ساير برنامه‌ها و برنامه‌سازان و از سوي ديگر گامي است بلند و اساسي در اخلاقي شدن سطح عمومي جامعه. در مجموعه پيش‌رو كه در هشت فصل تدوين شده، پس از ارائه كلياتي در باب ورزش و اخلاق ورزشي، جايگاه ورزشِ مبتني بر اخلاق در رسانه از ابعاد گوناگون بررسي شده و در ادامه، ضمن بيان وظايف و محورهاي كلان، مجموعه‌اي از سفارش‌ها و پيشنهادات اساسي و راهبردي به دست‌اندركاران رسانه ارائه شده است. اميد كه برنامه‌نويسان و دست‌اندركاران رسانه ملي از اين پژوهش بهره كافي ببرند.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :