زیبایی‌شناسی تصویر در سینما و تلویزیون

  • PDF

alt

زیبایی‌شناسی تصویر در سینما و تلویزیون

نویسنده:حمیدرضا حافظی                

ناشر: مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما

سال انتشار: 1394

بر اساس اعلام مدیریت ارتباطات آموزشی این کتاب با هدف راهنمایی آسان برای استفاده از قواعد تصویری در سینما و تلویزیون، بدون درگیر شدن با مباحث انتزاعی و تجریدی زیبایی،شناسی است. درک تصاویر، ارزیابی آن‌ها و بیان بصری در سینما و تلویزیون، موضوع اصلی این کتاب است. مولف که خود فیلم‌ساز فیلم های داستانی است، با استفاده از تجربیات سال ها تدریس در دانشگاه و ده ها کارگاه آموزشی ـ که با تجزیه و تحلیل نما به نمای فیلم­ها توأم بوده است ـ مباحث خود را همراه با آنالیز 500تصویر سینمایی و تلویزیونی به رشته تحریر درآورده است.

کتاب حاضر در پنج فصل تحت عناوین مفاهیم کادر، اندازه و زاویه کادر، مفاهیم کادر متحرک، نقطه قوی، خطوط غالب و سطوح مثبت و ژرفانمایی تألیف شده است. مولف در پیشگفتار اشاره دارد که تمام حجم کتاب به تشریح عناصر، شکل و فرم اختصاص یافته است و سپس در مقدمه به دیدگاه‌های مختلف اندیشمندان در حوزه زیبایی‌شناسی پرداخته است. ما در کل فصل‌ها شاهد مثال‌های فراوان از فیلم‌ها و سریال‌ها و هم‌چنین نمونه‌هایی از تصاویر می‌باشیم.

در بخشی از مقدمه کتاب می‌خوانیم:  "سینما و تلویزیون از نظر زیبایی شناسی، در تعامل و دادو ستد هستند که ناشی از وجوه مشترک آن‌هاست. هر چند رسانه تلویزیون ویژگی‌های منحصر به فردی هم‌چون صمیمیت، اندازه کوچک، فوریت،در دسترس بودن، دنباله دار بودن، گسست های تبلیغاتی و شکل وقفه دارد، از آن‌جا که تصویر و به عبارتی دقیق تر تصاویر متحرک جوهره آن‌هاست، حداقل می توانیم در حوزه زیبایی شناسی تصویر، به دنبال وجوه تشابه زیادی میان آن‌ها باشیم. البته شباهت های این دو رسانه، هم در بکارگیری قواعد بصری و زیبایی شناسانه آن‌ها و هم در بخش‌های دیگر از جمله ساختار روایتی است."

در بخشی دیگر مولف در خصوص وجود تأثیرات ذهنی بر روی پیام دریافتی می‌گوید: هنرمندان عرصه تصویر می‌کوشند تا با استفاده از دانش ارتباطات بصری، موانع را به حداقل ممکن برسانند. آن‌ها با بکارگیری تصاویر هدف‌مند، به بهترین شکل ممکن بیننده را تحت تأثیر قرار می دهند و به نظر ما، فیلم‌سازان پرچم‌دار این موضوع هستند و این کتاب در این باره است.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :