سوژه ها و موضوعات

  • PDF

altمقدمه

برنامه سازی در رسانه ملی با توجه به نیازها و مطالبات مخاطبان و شرایط اجتماعی و فرهنگی، شکل می گیرد. محتوا و مضمون برنامه ها علاوه برسوژه های روتین و همیشگی که در همه زمان ها و مکان ها می تواند به عنوان دغدغه و نیاز مردم به شمار روند، متأثر از مناسبت ها و اتفاقاتی است که در سطح جامعه رخ می دهد. مدیریت پژوهش سیما در جهت کمک و پشتیبانی برنامه سازان سیما جهت شناخت سوژه ها و موضوعات مورد نیاز برنامه سازی اقدام به جمع آوری و دسته بندی موضوعاتی برای ساخت برنامه کرده است . در همین راستا با استفاده از منابع مختلفی از قبیل نیاز سنجی های برنامه سازی، طرح های پژوهشی جدید، رصد کردن مطالب و مقالات روزنامه ها، بانک های اطلاعاتی،هفته نامه پیام آشنا (در برگیرنده نظرات مخاطبین رسانه ملی) و غیره اقدام به جمع آوری موضوعاتی کرده است که به ایفای بهتر نقش رسانه در جامعه کمک می کنند. این موضوعات با پیروی از منویات رهبر فرزانه انقلاب و در راستای اولویت های برنامه سازی رسانه ملی، سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز، نقشه جامع علمی کشور و مجموعه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. موضوعات و سوژه هایی که در اینجا ذکر شده اند لووماد در برگیرنده همه موضوعات نیستند، بلکه برخی سوژه های اشاره شده زایشی اند؛ به این معنی که با خلق آنها می توان ایده و سوژه های دیگر آفرید.

 دانلود كامل كتاب

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :