جنگ نرم رسانه‌ای از طریق سرگرمی

  • PDF

altجنگ نرم رسانه‌ای از طریق سرگرمی (کتابچه پژوهشی)

پژوهشگر:امیرحسین آذری

ناشر:مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوسیما

سال انتشار:1395

در این کتابچه، ‌نویسنده در مطالعه‌ای موردی به بررسی برنامه‌های شبکه ماهواره‌ای "من و تو" پرداخته و اهداف پژوهشی مرتبط با جنگ نرم رسانه‌ای را دنبال کرده است. شبکه "من و تو" از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی زبان است که در ششم آبان سال 1389 در بریتانیا تأسیس شده است. با توجه به حجم غالب برنامه‌های به‌ظاهر سیاسی، مستند و نامربوط به ایران و برنامه‌های صرفاً سرگرم‌کننده آن، این مسأله وجود دارد که اساساً هدف یا اهداف اصلی این شبکه چیست و حامیان آن به‌دنبال چه تأثیر و تغییراتی در مخاطبان خود و جامعه ایران هستند. به‌عبارت دیگر می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا حجم غالب برنامه‌های این شبکه، برنامه‌های سرگرم‌کننده است یا این‌که برنامه‌های سرگرم‌کننده تنها نقاب و پوشش یا قالبی هستند که محتوا و گفتمان سیاسی و پروپاگاندایی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را دنبال می‌کنند؟ نویسنده در این پژوهش به‌دنبال شناخت میزان بازنمایی موضوعات گوناگون در قالب ژانرها و زیرژانرهای مختلف سرگرم‌کننده و تحلیل انتقادی گفتمان غالب این شبکه درباره ایران است.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :