درآمدی بر جذابیت در رسانه دینی

  • PDF

altدرآمدی بر جذابیت در رسانه دینی: مولفه‌های جذابیت دینی در برنامه‌های گفت و گومحور تلوزیزیونی

نویسنده:محمدرضا فتح‌الله‌بیاتی ؛ با مقدمه محمدهادی همایون

ناشر: دانشگاه امام صادق (علیه السلام) (نشر سدید)

سال انتشار: 1395

این اثر حاصل پژوهشی در زمینه عنصر جذابیت در رسانه دینی است که با تمرکز بر برنامه‌های گفتگومحور تلویزیونی انجام شده است..همان‌طور که می‌دانیم امروزه موفق‌ترین رسانه، رسانه‌ای است که بتواند بیشترین مخاطب را جذب کند. در یک رسانۀ دینی علاوه خواستۀ مخاطب، دین و پیام دینی نقش محوری دارد. مخاطب تا زمانی که جذب تلویزیون نشود امکان تأثیر روی او و انتقال پیام وجود ندارد.در این کتاب به مؤلفه‌های جذابیت دینی در برنامه‌های گفتگومحور تلویزیونی پرداخته شده است. این پژوهش پس از در نظر گرفتن چارچوب اسلامی و دو مؤلفۀ اساسی خلاقیت و رعایت ذائقۀ فرهنگی جامعه، 5 عامل مجری، میهمان، موضوع، طراحی و دکور را به‌عنوان مؤلفه‌های جذابیت برنامه‌های گفتگومحور در نظر گرفته است و پس از توضیح این موارد به ویژگی‌های هر کدام می پردازد.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :