مقاله

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
81 بازنمایی اختیار انسان در مجموعه‌های مذهبی تلویزیون؛ مطالعۀ موردی، مجموعه کلید اسرار يكشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ 1290
82 بررسي نقش رسانه در پاي‌بندي عملي و صحت قرائت نماز در بين دانش‌آموزان دوره‌هاي راهنمايي و متوسطه استان قم يكشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ 1053
83 طراحی سنجه‌های تأثیر بر مخاطب برای آگهی‌های بازرگانی در رسانه ملی يكشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ 1343
84 درآمدی بر فلسفه تلویزیون دوشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ 2573
85 تأثير رسانه‌هاي جديد در هويت ديني جوانان با تأكيد بر نقش رسانه ملي دوشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ 2397
86 بررسي ضرورت آموزش سواد رسانه‌اي کودکان و نوجوانان از نگاه متخصصان آموزش و پرورش شهر تهران چهارشنبه, ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ 1492
87 الگوي ديني رفتارها در خانواده و نقش رسانه ملي چهارشنبه, ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ 1470
88 بررسی نظام تولید برنامه‌های دینی تلویزیون در سازمان صدا و سیما چهارشنبه, ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ 1396
89 بررسي الگوي مصرف رسانه‌اي دانش‌آموزان و تأثيرپذيري آن‌ها از رسانه‌ها با هدف برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي پليس دوشنبه, ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ 1072
90 آينده پژوهي فضاي رسانه و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران دوشنبه, ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ 1644

شما در این صفحه هستید : دانشنامه مقالات