مقاله

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
81 بازنمایی اختیار انسان در مجموعه‌های مذهبی تلویزیون؛ مطالعۀ موردی، مجموعه کلید اسرار يكشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ 990
82 بررسي نقش رسانه در پاي‌بندي عملي و صحت قرائت نماز در بين دانش‌آموزان دوره‌هاي راهنمايي و متوسطه استان قم يكشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ 819
83 طراحی سنجه‌های تأثیر بر مخاطب برای آگهی‌های بازرگانی در رسانه ملی يكشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ 1046
84 درآمدی بر فلسفه تلویزیون دوشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ 2246
85 تأثير رسانه‌هاي جديد در هويت ديني جوانان با تأكيد بر نقش رسانه ملي دوشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ 2090
86 بررسي ضرورت آموزش سواد رسانه‌اي کودکان و نوجوانان از نگاه متخصصان آموزش و پرورش شهر تهران چهارشنبه, ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ 1224
87 الگوي ديني رفتارها در خانواده و نقش رسانه ملي چهارشنبه, ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ 1133
88 بررسی نظام تولید برنامه‌های دینی تلویزیون در سازمان صدا و سیما چهارشنبه, ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ 1105
89 بررسي الگوي مصرف رسانه‌اي دانش‌آموزان و تأثيرپذيري آن‌ها از رسانه‌ها با هدف برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي پليس دوشنبه, ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ 850
90 آينده پژوهي فضاي رسانه و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران دوشنبه, ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ 1284

شما در این صفحه هستید : دانشنامه مقالات