مقاله

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
91 تلویزیون و تأثیرات کاشتی آن بر هویت فرهنگی ایرانیان چهارشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۳ 1262
92 طراحي فضاي سناريوي ترويج و آموزش فرهنگ مهدويت از طريق رسانه ملي چهارشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۳ 1272
93 تأثير دينداري و رسانه‌هاي جمعي بر احساس امنيت اجتماعي دانشجويان چهارشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۳ 1432
94 سینمای ایران در تقابل با ویدئو، تلویزیون و ماهواره يكشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۳ 1226
95 تلویزیون و تأثیر آن بر هویت دینی، گروهی و جنسیتی ایرانیان (مطالعۀ نظریۀ کاشت در ایران) يكشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۳ 1206
96 تربیت دینی و چگونگی بازنمایی آن در متون تلویزیونی؛ مورد مطالعه، سریال اغماء سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۳ 1197
97 رسانه ها، حوادث و بحرانها و اثرات متقابل آنها بر اهداءکنندگان و نقش رسانههاي اجتماعي سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۳ 1221
98 بررسي رابطه بين زمان تماشاي تلويزيون و بازي‌هاي رايانه‌اي با توده چربي بدن در دانش‌آموزان ابتدايي، رسانه و ترکيب بدن سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۳ 660
99 رسانه ملي و ارتقاء سرمايه اجتماعي جوانان دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۳ 1260
100 تحلیل روایت در آگهی‌های داستانی تلویزیون دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۳ 1385

شما در این صفحه هستید : دانشنامه مقالات