مقاله

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب تاریخ بازدیدها
91 تلویزیون و تأثیرات کاشتی آن بر هویت فرهنگی ایرانیان چهارشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۳ 1146
92 طراحي فضاي سناريوي ترويج و آموزش فرهنگ مهدويت از طريق رسانه ملي چهارشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۳ 1159
93 تأثير دينداري و رسانه‌هاي جمعي بر احساس امنيت اجتماعي دانشجويان چهارشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۳ 1315
94 سینمای ایران در تقابل با ویدئو، تلویزیون و ماهواره يكشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۳ 1110
95 تلویزیون و تأثیر آن بر هویت دینی، گروهی و جنسیتی ایرانیان (مطالعۀ نظریۀ کاشت در ایران) يكشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۳ 1095
96 تربیت دینی و چگونگی بازنمایی آن در متون تلویزیونی؛ مورد مطالعه، سریال اغماء سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۳ 1079
97 رسانه ها، حوادث و بحرانها و اثرات متقابل آنها بر اهداءکنندگان و نقش رسانههاي اجتماعي سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۳ 1106
98 بررسي رابطه بين زمان تماشاي تلويزيون و بازي‌هاي رايانه‌اي با توده چربي بدن در دانش‌آموزان ابتدايي، رسانه و ترکيب بدن سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۳ 616
99 رسانه ملي و ارتقاء سرمايه اجتماعي جوانان دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۳ 1147
100 تحلیل روایت در آگهی‌های داستانی تلویزیون دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۳ 1264

شما در این صفحه هستید : دانشنامه مقالات