مقاله

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب تاریخ
11 بررسی رابطه بین میزان مصرف رسانه‌های ارتباط جمعی و مصرف‌گرایی در بین دانشجویان دانشگاه هرمزگان شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
12 رابطه استفاده از رسانه‌های جمعی و میزان سرمایه اجتماعی در شهر کاشان شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
13 صداوسیما و بازنمایی فرهنگ و هویت در جمهوری اسلامی ایران شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
14 تلویزیون و پایبندی مذهبی: بررسی رابطة میان تماشای تلویزیون با پای‌بندی مذهبی در بین جوانان شهر مشهد شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
15 بازنمایی خانواده ایرانی از منظر روابط جنسیتی و نسلی در آگهی‌های تلویزیونی شنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
16 تأثیر تماشای انیمیشن‌های مذهبی ایرانی بر رفتار دینی نوجوانان جمعه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۵
17 بازنمایی اقوام ایرانی در مجموعه‌های پربینندة تلویزیونی Topsis Fuzzy جمعه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۵
18 تلويزيون، دين وجوان "تحليل محتواي ارزش‌هاي ديني وغير ديني در سريال‌هاي تلويزيوني دلنوازان ورستگاران" جمعه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۵
19 مديريت پيام درحوزه طنز، شادي و نشاط، از طريق رسانه ملي جمعه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۵
20 نقش رسانه ملي در نهادينه‌سازي فرهنگ عفاف و حجاب جمعه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۵

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :