مقاله

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب تاریخ
81 بازنمایی اختیار انسان در مجموعه‌های مذهبی تلویزیون؛ مطالعۀ موردی، مجموعه کلید اسرار يكشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۳
82 بررسي نقش رسانه در پاي‌بندي عملي و صحت قرائت نماز در بين دانش‌آموزان دوره‌هاي راهنمايي و متوسطه استان قم يكشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۳
83 طراحی سنجه‌های تأثیر بر مخاطب برای آگهی‌های بازرگانی در رسانه ملی يكشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۳
84 درآمدی بر فلسفه تلویزیون دوشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
85 تأثير رسانه‌هاي جديد در هويت ديني جوانان با تأكيد بر نقش رسانه ملي دوشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۳
86 بررسي ضرورت آموزش سواد رسانه‌اي کودکان و نوجوانان از نگاه متخصصان آموزش و پرورش شهر تهران چهارشنبه, ۰۸ بهمن ۱۳۹۳
87 الگوي ديني رفتارها در خانواده و نقش رسانه ملي چهارشنبه, ۰۸ بهمن ۱۳۹۳
88 بررسی نظام تولید برنامه‌های دینی تلویزیون در سازمان صدا و سیما چهارشنبه, ۰۸ بهمن ۱۳۹۳
89 بررسي الگوي مصرف رسانه‌اي دانش‌آموزان و تأثيرپذيري آن‌ها از رسانه‌ها با هدف برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي پليس دوشنبه, ۰۶ بهمن ۱۳۹۳
90 آينده پژوهي فضاي رسانه و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران دوشنبه, ۰۶ بهمن ۱۳۹۳

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :