مقاله

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب تاریخ
91 تلویزیون و تأثیرات کاشتی آن بر هویت فرهنگی ایرانیان چهارشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۳
92 طراحي فضاي سناريوي ترويج و آموزش فرهنگ مهدويت از طريق رسانه ملي چهارشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۳
93 تأثير دينداري و رسانه‌هاي جمعي بر احساس امنيت اجتماعي دانشجويان چهارشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۳
94 سینمای ایران در تقابل با ویدئو، تلویزیون و ماهواره يكشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۳
95 تلویزیون و تأثیر آن بر هویت دینی، گروهی و جنسیتی ایرانیان (مطالعۀ نظریۀ کاشت در ایران) يكشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۳
96 تربیت دینی و چگونگی بازنمایی آن در متون تلویزیونی؛ مورد مطالعه، سریال اغماء سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۳
97 رسانه ها، حوادث و بحرانها و اثرات متقابل آنها بر اهداءکنندگان و نقش رسانههاي اجتماعي سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۳
98 بررسي رابطه بين زمان تماشاي تلويزيون و بازي‌هاي رايانه‌اي با توده چربي بدن در دانش‌آموزان ابتدايي، رسانه و ترکيب بدن سه شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۳
99 رسانه ملي و ارتقاء سرمايه اجتماعي جوانان دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۳
100 تحلیل روایت در آگهی‌های داستانی تلویزیون دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۳

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :