پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب
1 آشنايي تاثير رسانه ملي بر ارتقاء مهارت‌هاي شهروندي
2 مصرف رسانه‌ای و نگرش جوانان نسبت به هم‌خانگی
3 بازآفريني افسانه هاي عاميانه براي كودكان در قالب فيلم‌نامه تلويزيوني با مطالعه افسانه هزار و يكشب
4 تاثیر ویژگی های رهبر در مدیریت جهادی بر عملکرد مدیران رسانه‌ای
5 تأثیر سرمایه فکری و استراتژی جذب منابع انسانی برچابکی سازمان‌های رسانه‌ای
6 بررسي تأثير رسانه بر سواد سلامت کارکنان و اساتيد زن دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور
7 بررسي تأثير مصرف رسانه‌هاي ديداري بر سبک زندگي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد
8 نقش تکنولوژي ديجيتال در آينده رسانه‌هاي سرد
9 بررسی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری رسانه ملی
10 نقش پایش محیطی رسانه‌های جمعی در پیش بینی بحران های قومی

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :