پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
11 سياست‌گذاري محتوايي در حوزه توليد محصولات نمايشي با محوريت خانواده بر مبناي سبك زندگي اسلامي براي سيماي جمهوري اسلامي ايران 4297
12 ساختارشناسي فيلم مستند مشاهده‌اي و چگونگي استفاده از آن در برنامه‌هاي مستند تلويزيوني 4660
13 راهکارهاي انعکاس سبک زندگي در حوزه اقتصاد خانواده توسط رسانه (تلويزيون) از ديدگاه نخبگان حوزه و رسانه 6746
14 نقش رسانه ملي در ترويج الگوي فقرزدايي از منظر اسلام 4817
15 پدیدارشناسی زیست جهان کودکی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران و مطالعه‌ی نسبت اقتضائات تربیت آن با تربیت مطلوب در نظام تربیت رسمی و عمومی 4329
16 انتقال مفاهيم اخلاقي به کودکان در برنامه‌هاي ترکيبي تلويزيون با مطالعه موردي دروغگويي و راستگويي 4508
17 راه‌كارهاي افزايش سهم تلويزيون جمهوري اسلامي ايران در سبد مصرف رسانه‌اي مخاطبان با استفاده از پهن باند 4548
18 ساختار روايت در تلويزيون تعاملي با تأکيد بر برنامه‌هاي نمايشي 4940
19 تصوير انسان الهي در تلويزيون 4993
20 راهبردهاي پيشنهادي تلويزيون تعاملي براي صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران 4902

شما در این صفحه هستید : دانشنامه معرفی پایان نامه ها