پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب
181 بررسی قصه های قرآن در ژانر رمانس
182 چگونگی انتقال مفاهیم دینی از طریق اسطوره سازی تلویزیونی درسریال‌های تلویزیونی و پویانمایی
183 بررسي رابطه بين ميزان تماشاي برنامه‌هاي سيماي جمهوري اسلامي ايران با سرمايه اجتماعي خانواده
184 ساختارشناسي درام‌ تلويزيوني مكان-محور
185 تاثير شكل و جنس دكورهاي تلويزيوني بر فاكتورهاي كيفيت صدا
186 آسيب شناسي تبليغات سلامت سيما از ديدگاه صاحبنظران
187 ارائه ساختار مناسب مستند ديني-آئيني
188 تدوين راهبردهاي برتر براي شبكه مستند سيماي جمهوري اسلامي ايران
189 ارائه الگویی برای میزانسن برنامه‌های نمایشی تلویزیون بر پایه نگاره‌های کمال‌الدین بهزاد
190 تدوين معيارهاي اخلاق حرفه‌اي براي رسانه ملي بر مبناي آموزه‌هاي اسلامي

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :