پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
21 الگوي پيشنهادي مديريت دانش براي سازمان صداوسيما 1450
22 بررسي نقش نيازهاي رسانه‌اي مخاطبان و مشخصات نوآورانه رسانه‌هاي اجتماعي در پذيرش رسانه‌هاي اجتماعي 1221
23 چگونگي ترويج فرهنگ رانندگي در رسانه‌ها از ديدگاه صاحب‌نظران 1415
24 بررسي رابطه هوش تجاري و سواد رسانه‌اي با خلاقيت کارکنان شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوي 1413
25 نقش رسانه هاي جمعي در توسعه ورزش قهرماني پارا آسيايي 1514
26 اثربخشی دوره‌های آموزشی کارکنان رسانه ملی بر اساس الگوی کرک پاتریک 1507
27 راه‌کارهاي آموزش مفاهيم ديني به کودکان از طريق رسانه 1490
28 نقش رسانه‌هاي جمعي در توسعه ورزش تفريحي و همگاني و برقراري ارتباطات ورزشي شهروندان شهر مشهد 1213
29 بررسی رابطه سواد رسانه‌ای با هویت فردی در بین دانشجویان 1498
30 طراحي الگوي وي‍‍ژگي‌هاي مدير جهادي رسانه 1422

شما در این صفحه هستید : دانشنامه معرفی پایان نامه ها