پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب
21 الگوي پيشنهادي مديريت دانش براي سازمان صداوسيما
22 بررسي نقش نيازهاي رسانه‌اي مخاطبان و مشخصات نوآورانه رسانه‌هاي اجتماعي در پذيرش رسانه‌هاي اجتماعي
23 چگونگي ترويج فرهنگ رانندگي در رسانه‌ها از ديدگاه صاحب‌نظران
24 بررسي رابطه هوش تجاري و سواد رسانه‌اي با خلاقيت کارکنان شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوي
25 نقش رسانه هاي جمعي در توسعه ورزش قهرماني پارا آسيايي
26 اثربخشی دوره‌های آموزشی کارکنان رسانه ملی بر اساس الگوی کرک پاتریک
27 راه‌کارهاي آموزش مفاهيم ديني به کودکان از طريق رسانه
28 نقش رسانه‌هاي جمعي در توسعه ورزش تفريحي و همگاني و برقراري ارتباطات ورزشي شهروندان شهر مشهد
29 بررسی رابطه سواد رسانه‌ای با هویت فردی در بین دانشجویان
30 طراحي الگوي وي‍‍ژگي‌هاي مدير جهادي رسانه

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :