پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
21 الگوي پيشنهادي مديريت دانش براي سازمان صداوسيما 1097
22 بررسي نقش نيازهاي رسانه‌اي مخاطبان و مشخصات نوآورانه رسانه‌هاي اجتماعي در پذيرش رسانه‌هاي اجتماعي 910
23 چگونگي ترويج فرهنگ رانندگي در رسانه‌ها از ديدگاه صاحب‌نظران 1060
24 بررسي رابطه هوش تجاري و سواد رسانه‌اي با خلاقيت کارکنان شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوي 1063
25 نقش رسانه هاي جمعي در توسعه ورزش قهرماني پارا آسيايي 1154
26 اثربخشی دوره‌های آموزشی کارکنان رسانه ملی بر اساس الگوی کرک پاتریک 1152
27 راه‌کارهاي آموزش مفاهيم ديني به کودکان از طريق رسانه 1145
28 نقش رسانه‌هاي جمعي در توسعه ورزش تفريحي و همگاني و برقراري ارتباطات ورزشي شهروندان شهر مشهد 972
29 بررسی رابطه سواد رسانه‌ای با هویت فردی در بین دانشجویان 1150
30 طراحي الگوي وي‍‍ژگي‌هاي مدير جهادي رسانه 1070

شما در این صفحه هستید : دانشنامه معرفی پایان نامه ها