پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
21 الگوي پيشنهادي مديريت دانش براي سازمان صداوسيما 1312
22 بررسي نقش نيازهاي رسانه‌اي مخاطبان و مشخصات نوآورانه رسانه‌هاي اجتماعي در پذيرش رسانه‌هاي اجتماعي 1083
23 چگونگي ترويج فرهنگ رانندگي در رسانه‌ها از ديدگاه صاحب‌نظران 1271
24 بررسي رابطه هوش تجاري و سواد رسانه‌اي با خلاقيت کارکنان شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوي 1277
25 نقش رسانه هاي جمعي در توسعه ورزش قهرماني پارا آسيايي 1369
26 اثربخشی دوره‌های آموزشی کارکنان رسانه ملی بر اساس الگوی کرک پاتریک 1363
27 راه‌کارهاي آموزش مفاهيم ديني به کودکان از طريق رسانه 1354
28 نقش رسانه‌هاي جمعي در توسعه ورزش تفريحي و همگاني و برقراري ارتباطات ورزشي شهروندان شهر مشهد 1121
29 بررسی رابطه سواد رسانه‌ای با هویت فردی در بین دانشجویان 1358
30 طراحي الگوي وي‍‍ژگي‌هاي مدير جهادي رسانه 1280

شما در این صفحه هستید : دانشنامه معرفی پایان نامه ها