پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب
61 تحلیل محتوای تصویر زن در تبلیغات تلویزیون ایران
62 بازشناسي پژوهش (ماهيت، ويژگي‌ها و فرآيند) براي توليد برنامه‌هاي نمايشي ديني ـ تاريخي تلويزيون
63 نظام هنجاري تلويزيون در انعکاس جرم و جنايت از منظر اسلام
64 تحليل روايت قهرمان و ضد قهرمان در سريال‌هاي تلويزيون ايران
65 نقش برنامه‌های دینی تلویزیون در ارتقای سطح دین‌داری
66 بررسی مضامین دینی و زیبایی‌شناسی آن در قالب تصاویر انتزاعی و تجریدی
67 جايگاه رسانه‌ها در اجراي حق تعيين سرنوشت
68 نحوه مواجهه مخاطب با پيام رسانه از منظر قرآن کريم
69 بررسی تأثیر شکل دینداری مخاطبان بر خوانش آنان از برنامه‌‌های سیاسی تلویزیون
70 نحوه‌ی پرداخت مضمون عشق در سریال‌های تلویزیونی

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :