پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
61 تحلیل محتوای تصویر زن در تبلیغات تلویزیون ایران 1223
62 بازشناسي پژوهش (ماهيت، ويژگي‌ها و فرآيند) براي توليد برنامه‌هاي نمايشي ديني ـ تاريخي تلويزيون 1078
63 نظام هنجاري تلويزيون در انعکاس جرم و جنايت از منظر اسلام 948
64 تحليل روايت قهرمان و ضد قهرمان در سريال‌هاي تلويزيون ايران 998
65 نقش برنامه‌های دینی تلویزیون در ارتقای سطح دین‌داری 956
66 بررسی مضامین دینی و زیبایی‌شناسی آن در قالب تصاویر انتزاعی و تجریدی 1040
67 جايگاه رسانه‌ها در اجراي حق تعيين سرنوشت 1142
68 نحوه مواجهه مخاطب با پيام رسانه از منظر قرآن کريم 1175
69 بررسی تأثیر شکل دینداری مخاطبان بر خوانش آنان از برنامه‌‌های سیاسی تلویزیون 1134
70 نحوه‌ی پرداخت مضمون عشق در سریال‌های تلویزیونی 1063

شما در این صفحه هستید : دانشنامه معرفی پایان نامه ها