پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
61 تحلیل محتوای تصویر زن در تبلیغات تلویزیون ایران 1449
62 بازشناسي پژوهش (ماهيت، ويژگي‌ها و فرآيند) براي توليد برنامه‌هاي نمايشي ديني ـ تاريخي تلويزيون 1290
63 نظام هنجاري تلويزيون در انعکاس جرم و جنايت از منظر اسلام 1165
64 تحليل روايت قهرمان و ضد قهرمان در سريال‌هاي تلويزيون ايران 1215
65 نقش برنامه‌های دینی تلویزیون در ارتقای سطح دین‌داری 1172
66 بررسی مضامین دینی و زیبایی‌شناسی آن در قالب تصاویر انتزاعی و تجریدی 1252
67 جايگاه رسانه‌ها در اجراي حق تعيين سرنوشت 1341
68 نحوه مواجهه مخاطب با پيام رسانه از منظر قرآن کريم 1356
69 بررسی تأثیر شکل دینداری مخاطبان بر خوانش آنان از برنامه‌‌های سیاسی تلویزیون 1298
70 نحوه‌ی پرداخت مضمون عشق در سریال‌های تلویزیونی 1233

شما در این صفحه هستید : دانشنامه معرفی پایان نامه ها