پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
61 تحلیل محتوای تصویر زن در تبلیغات تلویزیون ایران 898
62 بازشناسي پژوهش (ماهيت، ويژگي‌ها و فرآيند) براي توليد برنامه‌هاي نمايشي ديني ـ تاريخي تلويزيون 776
63 نظام هنجاري تلويزيون در انعکاس جرم و جنايت از منظر اسلام 665
64 تحليل روايت قهرمان و ضد قهرمان در سريال‌هاي تلويزيون ايران 696
65 نقش برنامه‌های دینی تلویزیون در ارتقای سطح دین‌داری 667
66 بررسی مضامین دینی و زیبایی‌شناسی آن در قالب تصاویر انتزاعی و تجریدی 737
67 جايگاه رسانه‌ها در اجراي حق تعيين سرنوشت 861
68 نحوه مواجهه مخاطب با پيام رسانه از منظر قرآن کريم 932
69 بررسی تأثیر شکل دینداری مخاطبان بر خوانش آنان از برنامه‌‌های سیاسی تلویزیون 901
70 نحوه‌ی پرداخت مضمون عشق در سریال‌های تلویزیونی 813

شما در این صفحه هستید : دانشنامه معرفی پایان نامه ها