پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
61 تحلیل محتوای تصویر زن در تبلیغات تلویزیون ایران 1374
62 بازشناسي پژوهش (ماهيت، ويژگي‌ها و فرآيند) براي توليد برنامه‌هاي نمايشي ديني ـ تاريخي تلويزيون 1216
63 نظام هنجاري تلويزيون در انعکاس جرم و جنايت از منظر اسلام 1092
64 تحليل روايت قهرمان و ضد قهرمان در سريال‌هاي تلويزيون ايران 1142
65 نقش برنامه‌های دینی تلویزیون در ارتقای سطح دین‌داری 1099
66 بررسی مضامین دینی و زیبایی‌شناسی آن در قالب تصاویر انتزاعی و تجریدی 1180
67 جايگاه رسانه‌ها در اجراي حق تعيين سرنوشت 1270
68 نحوه مواجهه مخاطب با پيام رسانه از منظر قرآن کريم 1292
69 بررسی تأثیر شکل دینداری مخاطبان بر خوانش آنان از برنامه‌‌های سیاسی تلویزیون 1241
70 نحوه‌ی پرداخت مضمون عشق در سریال‌های تلویزیونی 1170

شما در این صفحه هستید : دانشنامه معرفی پایان نامه ها