پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
61 تحلیل محتوای تصویر زن در تبلیغات تلویزیون ایران 990
62 بازشناسي پژوهش (ماهيت، ويژگي‌ها و فرآيند) براي توليد برنامه‌هاي نمايشي ديني ـ تاريخي تلويزيون 859
63 نظام هنجاري تلويزيون در انعکاس جرم و جنايت از منظر اسلام 745
64 تحليل روايت قهرمان و ضد قهرمان در سريال‌هاي تلويزيون ايران 778
65 نقش برنامه‌های دینی تلویزیون در ارتقای سطح دین‌داری 752
66 بررسی مضامین دینی و زیبایی‌شناسی آن در قالب تصاویر انتزاعی و تجریدی 823
67 جايگاه رسانه‌ها در اجراي حق تعيين سرنوشت 943
68 نحوه مواجهه مخاطب با پيام رسانه از منظر قرآن کريم 1001
69 بررسی تأثیر شکل دینداری مخاطبان بر خوانش آنان از برنامه‌‌های سیاسی تلویزیون 967
70 نحوه‌ی پرداخت مضمون عشق در سریال‌های تلویزیونی 885

شما در این صفحه هستید : دانشنامه معرفی پایان نامه ها