پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
61 تحلیل محتوای تصویر زن در تبلیغات تلویزیون ایران 1682
62 بازشناسي پژوهش (ماهيت، ويژگي‌ها و فرآيند) براي توليد برنامه‌هاي نمايشي ديني ـ تاريخي تلويزيون 1498
63 نظام هنجاري تلويزيون در انعکاس جرم و جنايت از منظر اسلام 1365
64 تحليل روايت قهرمان و ضد قهرمان در سريال‌هاي تلويزيون ايران 1423
65 نقش برنامه‌های دینی تلویزیون در ارتقای سطح دین‌داری 1388
66 بررسی مضامین دینی و زیبایی‌شناسی آن در قالب تصاویر انتزاعی و تجریدی 1457
67 جايگاه رسانه‌ها در اجراي حق تعيين سرنوشت 1539
68 نحوه مواجهه مخاطب با پيام رسانه از منظر قرآن کريم 1541
69 بررسی تأثیر شکل دینداری مخاطبان بر خوانش آنان از برنامه‌‌های سیاسی تلویزیون 1465
70 نحوه‌ی پرداخت مضمون عشق در سریال‌های تلویزیونی 1396

شما در این صفحه هستید : دانشنامه معرفی پایان نامه ها