پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب
81 بررسي زبان‌شناختي تبليغات بازرگاني راديو و تلويزيون
82 طراحي مدل مفهومي ارزيابي محتوايي برنامه‌هاي رسانه ديني (با تأکيد بر حوزه فيلم و سريال صدا و سيما)
83 نقش رسانه در پيشگيري از خشونت‌هاي خانگي
84 فلسفه رسانه و نقش آن در تربیت اجتماعی با تأکید بر نظریه دریافت
85 همگرایی یا واگرایی ارزش‌های رسانه تلویزیون و ناجا در خصوص پوشش زنان
86 بررسي مفهوم‌شناسانه واژه لهو و لغو در منابع ديني با رويکرد موسيقي در رسانه ملي
87 تأثير تلويزيون بر آموزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي دختران و زنان
88 ارزيابي عملکرد رسانه ملي در کنترل و پيشگيري ايدز و راه‌کارهاي بهينه سياست‌گذاري
89 تأثيرات زيبايي‌شناسانه عناصر بصري در کادربندي تصوير تلويزيون
90 بررسی نقش رسانه ملی بر شاخص‌های هویت ملی و دینی جوانان و نوجوانان

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :