پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
81 بررسي زبان‌شناختي تبليغات بازرگاني راديو و تلويزيون 1476
82 طراحي مدل مفهومي ارزيابي محتوايي برنامه‌هاي رسانه ديني (با تأکيد بر حوزه فيلم و سريال صدا و سيما) 1247
83 نقش رسانه در پيشگيري از خشونت‌هاي خانگي 954
84 فلسفه رسانه و نقش آن در تربیت اجتماعی با تأکید بر نظریه دریافت 1276
85 همگرایی یا واگرایی ارزش‌های رسانه تلویزیون و ناجا در خصوص پوشش زنان 1236
86 بررسي مفهوم‌شناسانه واژه لهو و لغو در منابع ديني با رويکرد موسيقي در رسانه ملي 858
87 تأثير تلويزيون بر آموزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي دختران و زنان 874
88 ارزيابي عملکرد رسانه ملي در کنترل و پيشگيري ايدز و راه‌کارهاي بهينه سياست‌گذاري 976
89 تأثيرات زيبايي‌شناسانه عناصر بصري در کادربندي تصوير تلويزيون 1052
90 بررسی نقش رسانه ملی بر شاخص‌های هویت ملی و دینی جوانان و نوجوانان 1625

شما در این صفحه هستید : دانشنامه معرفی پایان نامه ها