شهادت امام حسن عسکری(ع) (93/10/10)

  • PDF
 
 
  1. امام حسن عسکری(ع): کسی‌ که‌ پارسایی،‌ خوی‌ او و بخشندگی،‌ طبیعت‌ او و بردباری‌ خصلت‌ او باشد، دوستانش‌ بسیار شوند.
  2. امام حسن عسکری(ع): هیچ‌ بلایی‌ نیست‌ مگر اینکه‌ در پیرامونش‌ از طرف‌ خداوند، نعمتی است‌.
  3. امام حسن عسکری(ع): از ادب‌ همان‌ بس‌ که‌ آنچه‌ را برای‌ خود نمی‌پسندی‌، برای‌ دیگران‌ نیز مپسندی‌.
  4. امام حسن عسکری(ع): عبادت‌، پر روزه‌ گرفتن‌ و پر نماز خواندن‌ نیست‌؛ عبادت،‌ پر اندیشه‌ کردن‌ در امر خداوند است‌.
  5. امام حسن عسکری(ع): چه‌ بد است‌ آن‌ بنده‌ خدا که‌ دورو و دو زبان‌ است‌؛ در حضور برادرش‌ او را می‌ستاید و در غیاب‌ بدگویی‌اش‌ می‌کند.
  6. دوران امامت امام حسن عسکری(ع) از سال 254 تا 260 هجری قمری و تنها 6 سال به طول انجامید.
  7. امام حسن عسکری(ع) در هشتم ربیع‌الاول سال 260 ه.ق و در 29 سالگی به شهادت رسیدند.
  8. امام حسن عسکری(ع): دل‌ انسان نابخرد در دهان‌ اوست‌ و دهان‌ خردمند فرزانه‌ در دل‌ او.
  9. امام حسن عسکری(ع): پارساترین‌ مردم‌ کسی‌ است‌ که‌ در هنگام‌ شبهه‌ توقف‌ کند.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :