آغاز امامت امام مهدی(ع) (93/10/11)

 
  1. امام عصر(عج): هر كس‌ در اجراى‌ اوامر خداوند كوشا باشد، خدا نیز وى‌ را در دست یابى‌ به‌ حاجتش‌ یارى‌ مى‌‌كند.
  2. امام عصر(عج): زمان‌ ظهور و فرج‌ ما با خداست و تعیین‌كنندگان‌ وقت‌ ظهور، دروغگویانند.
  3. انتظار، تکامل یافتن و پویا زیستن است.
  4. برای در مسیر حق بودن نمی¬توان با قرآن و بی امام بود و نمی¬توان با امام و بی قرآن بود. 
  5. بدون امام انسان در هزار توی افسانه¬های دنیایی حیران و سرگردان می¬شود. 
  6. منتظر بودن! رها شدن از خودگرایی، خود محوری و خود بینی است. 
  7. منتظر بودن! خداخواهی و توحید گرایی است. 
  8. نمی شود منتظر بود اما فکر و زبان و عمل ناهمساز با سیره امام داشت.
  9. برای منتظر بودن نیاز به بستن چیزی به خود نیست بلکه نیاز به جداکردن چیزهایی از خود است. 
  10. سرگرم شدن به دلخوشی¬های زودگذر دنیایی مهمترین عامل بی¬توجهی به امامت است.