معرفی ، تاریخچه و فناوری تلویزیون در سرویسهای ACS

  • PDF

 

عنوان :            معرفی  ، تاریخچه و فناوری تلویزیون در سرویسهای ACS
محقق :           شرکت شبکه گستران رهیافت فناوری (شگرف)
به سفارش :     سازمان تنظیم مقررات رادیویی ایران
با نظارت :         مرکز تحقیقات مخابرات ایران
 
 
چکیده :
در این گزارش در سه بخش اصلی به معرفی تلویزیونهای آنالوگ ، تلویزیونهای دیجیتال و HDTV پرداخته می شود. 
در بخش تلویزیونهای آنالوگ (بخش 3) پس از بیان تاریخچه ، تلویزیونهای الکترومکانیکی رنگی و در نهایت تلویزیونهای پخش گسترده بررسی می شوند و در ادامه سیستمهای سه گانه تلویزیونهای رنگی یعنی NTSC ، PAL ، SECAM به تفصیل شرح داده می شوند. آنچه در پایان این بخش مطرح می گردد بحث فرکانسهای VHF و UHF است .
در بخش تلویزیونهای دیجیتال (بخش 4) کلیه مسائل مربوط به این تلویزیونها از جمله فرمت ، پهنای باند ، روشهای دریافت ، پارامترهای محافظ پخش دیجیتال و قابلیت تعامل با بیننده در سیستمها شرح داده می شود.
در بخش HDTV (بخش 5) این تلویزیونها مورد بررسی قرار می گیرند که موضوعاتی از قبیل نماد گزاری ، مقایسه با SDTV ، بررسی فرمت ، جزئیات فنی و ... در این بخش بیان شده است.
در بخش آخر گزارش توضیحاتی در مورد EDTV ارائه می گردد.
 
برای مشاهده متن کامل اینجا کلیک کنید 

شما در این صفحه هستید :