پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
1 آشنايي تاثير رسانه ملي بر ارتقاء مهارت‌هاي شهروندي 5202
2 مصرف رسانه‌ای و نگرش جوانان نسبت به هم‌خانگی 5266
3 بازآفريني افسانه هاي عاميانه براي كودكان در قالب فيلم‌نامه تلويزيوني با مطالعه افسانه هزار و يكشب 5027
4 تاثیر ویژگی های رهبر در مدیریت جهادی بر عملکرد مدیران رسانه‌ای 5261
5 تأثیر سرمایه فکری و استراتژی جذب منابع انسانی برچابکی سازمان‌های رسانه‌ای 5256
6 بررسي تأثير رسانه بر سواد سلامت کارکنان و اساتيد زن دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور 5038
7 بررسي تأثير مصرف رسانه‌هاي ديداري بر سبک زندگي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد 4753
8 نقش تکنولوژي ديجيتال در آينده رسانه‌هاي سرد 5033
9 بررسی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری رسانه ملی 5109
10 نقش پایش محیطی رسانه‌های جمعی در پیش بینی بحران های قومی 5054

شما در این صفحه هستید : مقالات پایان نامه