پایان نامه

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
1 آشنايي تاثير رسانه ملي بر ارتقاء مهارت‌هاي شهروندي 5046
2 مصرف رسانه‌ای و نگرش جوانان نسبت به هم‌خانگی 5115
3 بازآفريني افسانه هاي عاميانه براي كودكان در قالب فيلم‌نامه تلويزيوني با مطالعه افسانه هزار و يكشب 4908
4 تاثیر ویژگی های رهبر در مدیریت جهادی بر عملکرد مدیران رسانه‌ای 5088
5 تأثیر سرمایه فکری و استراتژی جذب منابع انسانی برچابکی سازمان‌های رسانه‌ای 5109
6 بررسي تأثير رسانه بر سواد سلامت کارکنان و اساتيد زن دانشگاه آزاد اسلامي واحد نيشابور 4924
7 بررسي تأثير مصرف رسانه‌هاي ديداري بر سبک زندگي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد 4654
8 نقش تکنولوژي ديجيتال در آينده رسانه‌هاي سرد 4935
9 بررسی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری رسانه ملی 5017
10 نقش پایش محیطی رسانه‌های جمعی در پیش بینی بحران های قومی 4971

شما در این صفحه هستید : مقالات پایان نامه