میزان بهره‌مندی مردم از پخش مناسک دینی از تلویزیون و عوامل اجتماعی موثر بر آن

  • PDF
میزان بهره‌مندی مردم از پخش مناسک دینی از تلویزیون و عوامل اجتماعی موثر بر آن/ الهه فرزعلیان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، 1392.
استاد راهنما: هادی خانیکی
رشته تحصیلی: جامعه‌شناسی
 
چکیده
رابطه دین و رسانه، قدمتی حداقل از زمان صنعت چاپ دارد و از آن زمان، ایجاد ارتباطی صحیح و موثر بین دین و وسایل ارتباط جمعی و تنظیم ساز وکار و ارائه راه‌کارهایی که به برقراری موثر این ارتباط کمک کند، مورد توجه هر دو قرار گرفته است. برای سنجش این سوالات از پرسشنامه استفاده شد و جامعه آماری مورد آزمون، دانش‌آموزان تهرانی در مقطع دبیرستان بوده‌اند. یافته‌های تحقیق حاکی از این است که انگیزه اصلی افراد برای تماشای برنامه‌های دینی تلویزیونی، توصیه دیگران است و کم‌ترین عامل انگیز‌ دهنده ثواب تماشای این نوع برنامه هاست. عامل اصلی عدم تمایل دانش‌آموزان برای تماشا،کسل‌کننده وخشک‌بودن این برنامه‌هاست. در مجموع استقبال اندکی از این نوع برنامه‌ها در میان برنامه‌های دیگر تلویزیونی می‌شود ولی در بین برنامه‌های دینی تمایل بیشتری به فیلم‌ها و سریال‌های دینی است. بنابراین باید مسئولان در ساخت این نوع برنامه‌ها به خصلت سرگرم‌کنندگی تلویزیون عنایت ویژه‌ای داشته باشند و برنامه‌های دینی را در قالب برنامه‌های سرگرم‌کننده تهیه کنند.
 
کلید واژه‌ها: مناسک دینی، تلویزیون، دین، جامعه، سرگرمی، برنامه‌های تلویزیونی، پخش، عوامل اجتماعی.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :