قابليت‌هاي نمايشي روايات شيعه درباره آخرالزمان و ظهور منجي

  • PDF
قابليت‌هاي نمايشي روايات شيعه درباره آخرالزمان و ظهور منجي براي اقتباس فيلم‌نامه داستاني با نگاهي به گونه آخرالزماني(Apocalyptic genre) در سينما و تلويزيون/ علی دامیار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صدا و سیما تهران، 1394.
 
استاد راهنما: محمود اربابی
رشته تحصیلی:  تهیه کنندگی تلویزیون
 
چکیده
آخرالزمان از مفاهيمي است كه در اديان، مذاهب، مكاتب، اسطوره‌ها و افسانه‌هاي ملل مختلف تكرار شده است و هر يك تصويري خاص از اين دوران پيش روي بشر ارائه كرده‌اند. بشر همواره مشتاق دانستن آينده و سرنوشت خود و نيز حوادث تلخ و شيريني بوده كه در آينده برايش پيش مي‌آيد و عوامل سينما و تلويزيون از اين ميل بشر نهايت استفاده را در جهت جذب مخاطب و انتقال مفاهيم و ارزش‌هاي مورد نظر خود برده‌اند كه اين آثار تحت عنوان گونه‌اي خاص به نام گونه آخرالزماني طبقه‌بندي شده‌اند. قابليت‌هايِ نمايشيِ روايات شيعه درباره آخرالزمان و ظهور منجي براي اقتباس فيلم‌نامه داستاني، ‌موضوع اين پژوهش است. روايات آخرالزمان مجموعه‌ای از روايات است كه از حضرت محمد(ص) و امامان معصوم (ع) و راويان حديث درباره سرنوشت بشر در غيبت امام دوازدهم(ع) و اتفاقات و مسائل پيش رو تا ظهور و قيام ايشان و اتفاقات پس از آن، نقل شده است. در اين پژوهش، با به‌كارگيري روش اسنادي، ‌اطلاعات لازم در مورد عناصر دراماتيك و روايي گردآوري شده و سپس با روش توصيفي ـ اكتشافي، قابليت‌هاي نمايشي و روايي روايات بدين صورت مورد بررسي قرار گرفته است:‌ 1. شناخت عناصر دراماتيك و روايي مانند مضمون، طرح و توطئه (پيرنگ)، شخصيت، کشمكش، پيچيدگي، بحران، تعليق، نقطه اوج، علت و معلول، زمان، فضا، راوي و نقطه ديد 2. بررسي عناصر دراماتيك روايت‌هاي آخرالزمان و ظهور منجي و ميزان انطباق آن‌ها براي اقتباس در قالب فيلم‌نامه داستاني 3. بررسي ويژگي‌ها، محدوديت‌ها، زمينه‌ها و اقتضائات اقتباس براي تلويزيون و سينما. آن‌چه از يافته‌هاي پژوهش به دست آمده، نشان دهنده ي آن است كه قابليت‌هايِ نمايشي روايات شيعه درباره آخرالزمان و ظهور منجي به‌گونه‌اي است كه مي‌تواند دست‌مايه مناسبي براي اقتباس در قالب فيلم و مجموعه‌ي تلويزيوني قرار گيرد.
کلیدواژه‌ها: آخرالزمان، روایات، درام، گونه آخرالزمانی، روایات شیعه، اقتباس.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :