راهبردهاي پيشنهادي تلويزيون تعاملي براي صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران

  • PDF

راهبردهاي پيشنهادي تلويزيون تعاملي براي صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران/ رسول بختیار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیمای تهران، 1394.

استاد راهنما: عبدالعلی علی‌عسکری

رشته تحصیلی: مدیریت رسانه

چکیده

با تعدد روزافزون شبکه‌هاي ماهواره‌اي و نيز تعدد رسانه‌هاي مختلف، مخاطبان سعي مي‌کنند رسانه‌اي را انتخاب کنند که با معيارها و علاقه‌مندي‌هاي آن‌ها متناسب و داراي تنوع و جاذبه بيشتر باشد. تلويزيون تعاملي يک فنآوري در حال ظهور با تأثير بالا در جامعه ما است که مي‌تواند به عموم کاربران خدمات تعاملي ارائه دهد و از مظاهر بارز تکميل سبد رسانه‌اي و آرايش رسانه‌اي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران است. بنابراين رسانه ملي براي حضور فعال در اين عرصه، نياز به شناخت محيط دارد تا خود را به سرعت با تغييرات رسانه‌اي سازگار نمايد. پژوهش حاضر، با استفاده از روش دلفي و از طريق مصاحبه، به بررسي ديدگاه هاي 16 کارشناس و سياست‌گذار که به‌صورت هدف‌مند انتخاب شده‌اند به ارائه راهبردهايي براي تلويزيون تعاملي پرداخته است. پس از شناسايي نقاط قوت و ضعف و تهديدها و فرصت‌هاي مرتبط با تلويزيون تعاملي، ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي تشکيل گرديد، و با تعيين امتيازات، موقعيت صداوسيما در حوزه تلويزيون تعاملي در ماتريس تعيين موقعيت راهبردي در ناحيه تهاجمي قرار گرفت. در نهايت با استفاده از ماتريس تحليلي Swot،
راهبردهاي بهينه تدوين گرديد. راهبردهاي اصلي تلويزيون تعاملي عبارتند از: ايجاد يک سيستم متنوع و جذاب با محتواي پاک و سامان‌دهي قيمت‌گذاري براي قشرهاي درآمدي مختلف و بهينه‌سازي مشارکت کاربران، جهت حداکثرسازي جذب مخاطبان از طريق معرفي و تبليغات تلويزيون تعاملي و سرويس‌هاي مختلف آن و هم‌چنين بسترسازي ورود محتواي توليدي نهادهاي فرهنگي و بخش خصوصي. سرمايه‌گذاري در توليد محتوا و
قدرت دادن به کاربران براي سفارشي‌کردن محتوا و ايجاد گروه‌هاي محتوايي مورد علاقه خود، از ديگر راهبردهاي پيشنهادي است.

کلیدواژه‌ها:راهبرد، تلويزيون تعاملي، تعامل، هم‌گرايي رسانه‌اي، صدا و سيما، برنامه‌ریزی استراتژیک.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :