انتقال مفاهيم اخلاقي به کودکان در برنامه‌هاي ترکيبي تلويزيون با مطالعه موردي دروغگويي و راستگويي

  • PDF

انتقال مفاهيم اخلاقي به کودکان در برنامه‌هاي ترکيبي تلويزيون با مطالعه موردي دروغگويي و راستگويي/ جواد سعادتمند، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیمای قم، 1394.

چکیده

در جمهوري اسلامي ايران پس از ابلاغ دستور مقام معظم رهبري مبني بر محور قرار دادن "دين، اخلاق، اميد و آگاهي" در توليدات رسانه ملي سعي شده است که اين موارد در توليد برنامه‌ها رعايت شود. با توجه به اين‌که در اين ميان بحث "اخلاق" تا حدودي مغفول مانده است و شايد اصلا عده‌اي با معنا و مفاهيم و انواع آن آشنايي ندارند و با توجه به اين‌که رسانه ملي در اين ميان نقش اساسي را ايفا مي‌کند در اين پايان‌نامه "اخلاق" به عنوان محور بحث انتخاب شده است. در ادامه ضمن بررسي اين که اخلاق در رسانه ملي چگونه بازتاب پيدا مي‌کند و در تعليم و تربيت کودک چند موضوع مورد توجه اسلام است، کانت، زيگموند فرويد، پياژه، آلبرت باندورا، جرج ميلر و والتز و شهيد مطهري انديشمنداني هستند که نظريات آن‌ها در بحث اخلاق و تربيت مورد بررسي قرار گرفته‌اند. از آن‌جا که بسياري از مردم از طريق داستان، معارف عميق را ساده‌تر درک مي‌کنند خداوند در قرآن کريم از قالب قصه استفاده کرده است. با توجه به ضرورت الگوبرداري از دين در حوزه تعليم و تربيت ديني کودک به عنوان تنها الگوي سعادتمند زندگي؛ مي‌توان گفت که پرداختن به موضوع تعليم و تربيت ديني کودک از طريق رسانه‌ها در عصر حاضر مهم و ضروري به شمار مي‌آيد. يافته‌هاي تحقيق: قرآن مجيد در سوره‌هايي نظير مائده (1۱۹) خدا فرمود: (امروز روزي است که صدق راستگويان سودشان دهد، براي آنها باغ‌هايي است که از پاي درختانش نهرها جاري است که جاودانه درآنند. هم خدا از آنها خشنود است و هم آن‌ها از خدا خشنودند و اين کاميابي بزرگي است و توبه (1۱۹) اي کساني که ايمان آورده‌ايد از خدا پروا کنيد و با راستگويان باشيد) مستقيما به صدق و کذب و آثار و نتايج آن‌ها اشاره کرده است. قرآن کريم از داستان در جهت تربيت اخلاقي انسان‌ها فراوان (۱۲۲) مورد استفاده کرده است. داستان در همه مراحل سني مفيد و مورد توجه است البته محتواي داستان بايد متناسب با سطح اطلاعات شنوندگان باشد. استفاده از شيوه‌هاي بياني غيرمستقيم مانند داستان‌پردازي، شعرگويي، نمايش، فيلم انيميشن، موفقيت بياني تأثيرگذار دارد و روح مخاطب را ناخودآگاه درگير و انگيزه پذيرش مطلب را بيشتر مي‌کند. سنين کودکي سنين بايدها و نبايدها نيست، تنها رفتار و روش‌هاي آموزشي غيرمستقيم مي‌توان ارزش‌ها را به کودکان انتقال داد. روش آموزشي بصري همراه با داستان‌پردازي براي کودک نقش موثرتري دارد.

کلیدواژه‌ها: برنامه‌های ترکیبی،‌ اخلاق،‌کودکان، راستگویی، دروغگویی، انتقال مفاهیم.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :