راه‌كارهاي افزايش سهم تلويزيون جمهوري اسلامي ايران در سبد مصرف رسانه‌اي مخاطبان با استفاده از پهن باند

  • PDF

راه‌كارهاي افزايش سهم تلويزيون جمهوري اسلامي ايران در سبد مصرف رسانه‌اي مخاطبان با استفاده از پهن باند/ محمدحسین اقبال‌دوست، ‌پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیمای تهران، 1394.

استاد راهنما: عبدالعلی علی‌عسکری

رشته تحصیلی: مدیریت رسانه

چکیده

سرعت بسيار بالاي پيشرفت فنآوري‌هاي روز، علي‌الخصوص فنآوري‌هاي حوزه ارتباطات از طرفي و هم‌چنين نگاه‌هاي افراطي و تفريطي نسبت به اين تغييرات از طرف ديگر، همواره موجب از بين رفتن فرصت‌ها و تبديل آن به تهديدها و مخاطرات جدي براي كشور شده است. همين امر موجب شد تا پژوهشگر با نگاه واقع‌گرايانه به دنبال پاسخي براي سؤال خود باشد. تلويزيون كه تا پيش از اين به عنوان مهم‌ترين كالاي رسانه‌اي در سبد مصرف رسانه‌اي مخاطبان محسوب مي‌شد، حالا با ظهور انقلاب «صفر و يك» به سختي به چالش كشيده شده است. برخي اما در ابتدا اين رقيب را جدي نمي‌گيرند ولي وقتي ميدان را از دست رفته
مي‌بينند با اتخاذ موضع منفعلانه فضا را براي رقيب خالي مي‌كنند. درواقع هدف اصلي اين پژوهش شناسايي راه‌كارهايي براي ارتقاي جايگاه تلويزيون جمهوري اسلامي ايران در سبد مصرف رسانه‌اي مخاطبان با‌ استفاده ظرفيت‌هاي پهن باند است. براي اين منظور پژوهشگر ضمن مطالعه حوزه‌هاي مرتبط با موضوع، به يك ديد كلي نسبت به موضوع پژوهش دست يافت. در ادامه براي يافتن پاسخ سؤال اصلي پژوهش خود، با استفاده از روش دلفي (اجماع خبرگان) توانست پس از سه دور مصاحبه، با 22 نفر در دور اول، 18 نفر دور دوم، 16 نفر در دور سوم از اساتيد حوزه ارتباطات و مديريت رسانه، كارشناسان فضاي مجازي مديران و هم‌چنين برخي از برنامه‌سازان سازمان صداوسيما،21 راهكار در 5 بخش «محتوايي»، «مديريتي»، «تكنيكي»، «خط مشي گذاري» و «تجاري- اقتصادي» طبقه‌بندي و شناسايي كند. از مهم‌ترين راه‌كارهاي محتوايي شناسايي‌شده مي‌توان به «توليد محتواي مختص فضاي مجازي» و «تغيير در مدل خبررساني» اشاره كرد؛ و ازجمله مهم‌ترين راهكارهاي مديريتي
مي‌توان به «مخاطب‌شناسي بستر پهن باند» و «ارتقاي سطح سواد رسانه‌اي كاربران» اشاره كرد؛ ازجمله مهم‌ترين راه‌كارهاي تكنيكي شناسايي‌شده نيز مي‌توان به «تحول در حوزه آرشيو» و «استفاده از ظرفيت بازخوردگيري براي واكاوي ويژگي هاي كاربران» اشاره كرد. هم‌چنين راه‌كارهاي «تنظيم مقررات روشن» و «تعامل بازيگران حوزه پخش فراگير صوت و تصوير در فضاي مجازي» به‌عنوان راه‌كارهاي خط مشي‌گذاري؛ و «خلق ارزش افزوده براي فروش محصولات بيشتر» و «ايجاد بستر مناسب براي فروش محصولات» نيز به‌عنوان راه‌كارهاي نهايي تجاريـ اقتصادي شناسايي شدند.

کلیدواژه‌ها: مصرف رسانه‌اي، تلويزيون، برودكست، برودبند، پهن‌باند، فضاي مجازي، صداوسيما.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :