ساختار روايت در تلويزيون تعاملي با تأکيد بر برنامه‌هاي نمايشي

  • PDF

ساختار روايت در تلويزيون تعاملي با تأکيد بر برنامه‌هاي نمايشي/ الهه شاکري دارياني، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیمای تهران، 1393.

استاد راهنما: مهدی رحیمیان

رشته تحصیلی: تهیه‌کنندگی

چکیده

فيلم‌هاي متعارف مخاطب را پذيرنده‌ي منفعل جريان ثابت تصاوير تلقي مي‌کنند و تماشاي دوباره‌ي آن‌ها به معناي تا آخر نشستن و ديدن مجدد همان جريان رويداد است. اما چه مي‌شد اگر فيلم‌ها به جاي اين‌که نمايش رويداد ثابتي باشند متوجه مخاطب مي‌شدند و او را در گشايش پيرنگ دخالت مي‌دادند؟ چرا نمي شود داستان‌هاي روايت نشده را کشف کرد و چرا اجازه نمي دهيم مخاطب در روند شکل‌گيري رويداد مشارکت کند؟ بررسي روايت پنهان شده در لواي چه مي‌شد اگر... و پيرنگ‌هاي قابل هدايت که مخاطبان در آن‌ها نه تماشاگر منفعل، بلکه مشارکت‌کننده‌اي فعال باشند، هم چالشي زيبايي‌شناسانه و هم فنآورانه است. فيلم تعاملي علاوه بر نياز به يک مدل روايت مشارکت‌دهنده (روايت تعاملي)، مستلزم فنآوري لازم براي ارائه نيز هست.هدف از پژوهش حاضر، بررسي و ارائه ساختار روايتي است که بتواند به‌عنوان ساختار روايت تعاملي در برنامه‌هاي نمايشي به‌کار رود. در اين مسير نظریه‌هاي مربوط به ساختار روايت و روايت تعاملي مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و با تحليل ارتباط بين زيبايي‌شناسي، روايت و تعامل و با ارائه آثار مرتبط به اين زمينه‌ها به بحث پيرامون مدلي از روايت پرداخته ايم که درعين خلق روايت، امکان کنترل آن توسط بيننده و هم‌چنين دخالت مخاطب در تغيير پيرنگ را نيز فراهم مي‌آورد. توضيح مي‌دهيم که چطور ساختار اين مدل روايتي امکان ساخت داستان‌هاي متفاوت از سوي بيننده را فراهم مي‌کند و چرا اين مسئله نه فقط نيازي زيبايي‌شناسانه بلکه مسئله‌اي فنآورانه و اقتصادي نيز هست. در نتيجه پس از بررسي ساختار روايت از ديدگاه‌هاي مختلف، کلاسيک و مدرن و پست مدرن و هم‌چنين در بازي هاي رايانه‌اي، مدل هاي تعاملي، ويژگي هاي اين مدل ها و نقاط قوت و ضعف آن‌ها بررسي شده تا مدلي براي روايت تعاملي فراهم شود که درگيري و تعامل عميق مخاطب با روايت (تعامل ذاتي) را ميسر سازد و ضمناً توليد يک فيلم تعاملي با اين مدل به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه باشد. در ساختار فيلم تعاملي توليد شده، مخاطب مي‌تواند در7نقطه (نقاط تعامل) در روند داستان دخالت کند و درنهايت 57 نوع روايت مختلف در اين ساختار(در مسيرهاي مختلف) قابل مشاهده است. از طريق اين مدل روايت تعاملي مي‌توان علاوه بر سرگرم ساختن مخاطب و اثرگذاري هاي فراساختاري، او را با تجربه‌ي فيلم تعاملي با توليد مشترک خودش درگير کرد. فيلم کوتاه تعاملي "صبح روزي که مي‌تونيم شبش نميريم"نتيجه مطالعات و پژوهش حاصل است که ساختار روايت آن با نتيجه اين مباحث منطبق بوده و کارکرد ساختار پيشنهادي را به اثبات مي رساند.

 کلیدواژه‌ها:برنامه نمايشي، تلويزيون تعاملي، ساختار، روایت، روایت تعاملی دیجیتالی، ویدئو تعاملی.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :