تصوير انسان الهي در تلويزيون

  • PDF

تصوير انسان الهي در تلويزيون/ افروز باوفا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیمای تهران، 1393.

استاد راهنما: محمود اربابی

رشته تحصیلی: تهیه‌کنندگی

چکیده

تصوير انسان در تلويزيون غالباً، تصوير انساني است که ساحت نفسش با مهار قوه‌ي عقل، جولانگاه حکمراني بي حد و مرز قوه هاي ديگر (غضب ، وهم و شهوت) است تا
تک ساحتي‌ترين شکل‌هاي ممکن انسان را در صفحه ي تلويزيون به نمايش بگذارند. انساني که آرمانش مبدل شدن به "انسان خدا" ياني است که در آغاز تفکر و تمدن غرب ظهورکردند. حال آيا صفحه‌ي تلويزيون با تمام اقتضائات و محدوديت‌هايي که دارد مي‌تواند پرده‌ي نمايش زندگي انسان ديگري باشد؟ انساني که نه جاي خداست ونه مي‌خواهد که در جايگاه او بنشيند، بلکه از خداست و در جستجوي خداست و عاقبت او را ملاقات خواهد کرد و اگر صفحه‌ي تلويزيون گنجايش تصوير چنين انساني را در خود دارد، زبان تلويزيون براي سخن گفتن از اين انسان چيست؟ اين رساله با استفاده از پژوهش اسنادي و کتابخانه اي و ساعت‌ها رصد
کانال‌هاي تلويزيوني مختلف دنيا، به اين نتيجه مي‌رسد که تصوير رايج تلويزيون از انسان، ريشه در تصور و تصويري دارد که انسان غربي نسبت به خود در طول تاريخ انديشه و هنر 2500 ساله‌اش داشته که آن هم بيش از هر چيز متأثر از تعريف ارسطويي انسان است (انسان يک حيوان است که مي‌انديشد)، اما از آن‌جا که به قول خود غربي‌ها ايجاد انفعال و گريز از تفکر در بطن ماهيت تماشاي تلويزيون نهفته است، ديگر از همان حيوان متفکر نيز خبري نيست و غرب بايد تعريف تازه‌اي ازانسان را از اين جعبه‌ي جادو بيرون بياورد. در تلويزيون خود انسان نيز از اين دگرگوني مفهوم آدمي در امان نمي‌ماند و سود سرمايه با او چنان
مي‌کند که پيکر او را هم‌چون شيئ بي جان، هم‌چون کالا، کالايي که تاريخ مصرف دارد در ويترين صفحه‌ي تلويزيون به فروش بگذارند و انسان را اينگونه تعريف کنند : انسان جانداري است که از طريق تلويزيون به فروش مي‌رسد. حال اگر فرض علوم اجتماعي و انساني غرب را تغيير دهيم و تعريف انسان را از لابلاي کلام خداوند بيابيم و به تصوير انسان در قرآن بنگريم، تصويري که نقش دستان خداوند است و ص و ر ک م ف أ ح س ن ص و ر ک م ، سرنوشت تصوير انسان در تلويزيون هم‌چون علم انسان شناسي و ديگر مظاهر تمدن غرب تغيير خواهد کرد، تلويزيون امتداد گوش و چشم عارفانه ي بشر امروز خواهد شد و با وجود تمام محدوديت‌ها، امکان رويت تصوير حقيقي انسان را از عالم مثال تکنولوژيک خويش ممکن خواهد ساخت، تلويزيون مي‌تواند در عصر مدرنيته به پيامبري مبعوث شود وانسان را آن‌چنان که انبيا به انسان تفسير کردند به"انسان" تفسير کند، دريچه‌هاي پنهان شده‌ي فطرت
الهي‌اش را بگشايد و با زبان نمادين معجزه‌هايش با او سخن بگويد، با انسان آن کند که پيامبران مي‌کردند. کار پيامبران تبليغ بود ومگر نه اين است که کار تلويزيون نيز همان تبليغ است.

کلیدواژه‌ها: انسان، تصوير، تلويزيون، انسان‌شناسي فلسفي.


از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :