ساختارشناسي فيلم مستند مشاهده‌اي و چگونگي استفاده از آن در برنامه‌هاي مستند تلويزيوني

  • PDF

ساختارشناسي فيلم مستند مشاهده‌اي و چگونگي استفاده از آن در برنامه‌هاي مستند تلويزيوني/ محمد حاجی‌قاسمی،پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیمای تهران، 1394.

 استاد راهنما: ابوالحسن قاسمی

رشته تحصیلی: تهیه‌کنندگی تلویزیون

چکیده

اين پژوهش، به بررسي ساختار «فيلم مستند مشاهده‌اي» و چگونگي استفاده از آن در برنامه‌هاي تلويزيوني
مي‌پردازد. با اختراع دوربين‌هاي سبك و امكان ضبط صداي هم‌زمان، شرايط ساخت فيلم مستند به شيوه مشاهده‌اي فراهم گرديد. اين شيوه مستندسازي به‌تدريج و در عصر حاضر برنامه‌هاي مستند تلويزيوني در جهان را متأثر ساخته است، به‌نحوي كه هم اكنون بخش عمده‌اي از توليدات تلويزيوني درسراسر جهان به شكل‌هاي مختلف از اين شيوه استفاده مي‌كنند. علي‌رغم استفادة روزافزون از برنامه‌هاي مستند تلويزيوني براي جذب مخاطبان بيشتر در شبكه‌هاي تلويزيوني جهان، كم‌تر شاهد آثار قابل اعتنايي در تلويزيون كشورمان هستيم. يكي از دلايل اين كمبود، فقدان شناخت علمي، حرفه‌اي و تئوريك در اين زمينه است. اين پژوهش با روش اسنادي (كتابخانه‌اي) و هم‌چنين مشاهده‌اي (بازبيني) با هدف شناخت ساختار فيلم مستند مشاهده‌اي و نحوة استفاده از آن در تهية برنامه هاي مستند تلويزيوني انجام شده است. در اين مسير ضمن مطالعة موردي دو مجموعة «برادر بزرگ» و «بازمانده» به‌عنوان دو نمونة مطرح و موفق در جهان به ارائه راه‌كارهاي اجرايي اين شيوه در بومي‌سازي و به‌كارگيري آن براي تهيه‌كنندگان تلويزيوني در سيماي جمهوري اسلامي ايران پرداخته مي شود. براساس يافته‌هاي به دست آمده در پژوهش، انتخاب مناسب موضوع يا موقعيت‌هاي مناسب، هم‌چنين نحوة صحيح استفاده از تكنيك‌هاي مشاهده‌اي در تصويربرداري و تدوين، نقش بسزايي در واقعي‌تر جلوه‌كردن يك فيلم مستند، نزد مخاطب دارد. هم‌چنين استفاده صحيح از اين شيوه در تركيب با شيوه‌هاي ديگر، قابليت جذب مخاطبان تلويزيوني را در مستندهاي چند رگة تلويزيوني ارتقا مي‌بخشد.

کلیدواژه‌ها:ساختارشناسي، فيلم مستند، فيلم مستند مشاهده‌اي، مستند تلويزيوني.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :