بررسی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری رسانه ملی

  • PDF

بررسی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری رسانه ملی/ مریم موسوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، 1394.

استاد راهنما: وحید خاشعی

رشته تحصیلی: مدیریت رسانه

چکیده

با جهانی‌شدن اغلب سازمان‌ها در نیمه دوم قرن بیستم، موضوع تجارت بین المللی و مزیت رقابتی در سال‌های اخیر بیشترین توجه را از سوی مدیران اجرایی، سیاستگذاران کشورها و محققین به خود جلب کرده است. این تقابل با رشد فزاینده، رقبای جهانی صنایع مختلف در اقصی نقاط جهان را به‌سوی کسب بازارهای بین المللی هدایت کرده است. اغلب سازمان‌های رسانه‌ای نیز پیش از هر چیز ، موسسات تجاری‌اند که در بازار با دیگر سازمان‌های مشابه به رقابت برمی‌خیزند. به نظر می‌رسد که علی‌رغم تشکیلات گسترده صدا و سیما، با داشتن بودجه کلان و کارکنان بسیار، نتوانسته است در رقابت با شبکه‌های خارجی موفق باشد. این عدم توانایی در رقابت‌پذیری نیازمند بررسی، واکاوی و تأمل بسیار دارد. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر رقابت‌پذیری رسانه ملی انجام شده است. جهت جمع‌آوری داده‌های مربوط به مبانی نظری از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز به منظور بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه استفاده خواهد شد. جهت شناسایی عوامل از آزمون دو جمله‌ای و اسمیرینوف کرونوف، برای اولویت‌بندی شاخص‌ها از آزمون فریدمن استفاده شده است. تعداد نمونه آماری با خطای 5 درصد برابر 375 نفر است. در پایان وضعیت متغیرهای مدل الماس در رسانه ملی نامطلوب و فرضیات تحقیق تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها: رقابت‌پذیری، رسانه ملی، الماس پورتر، صنعت رسانه.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :