تحولات روابط پیش از ازدواج بین دختر و پسر در جهان

  • PDF

گردآوری و تنظیم: مهرزاد پزش‌پور

گروه خانواده

بررسی نحوه بازنمایی روابط دختر و پسر در گفتمان رسانه، بدون توجه به بسترهای اجتماعی و فرایندهای تاریخی آن، همیشه مطالعه‌ای ضعیف بوده است. مطالعه بسترهای تاریخی پدیده‌های اجتماعی، پنجره‌های پنهان واقعیت را به روی محقق می‌گشاید و به او اجازه می‌دهد تا عواملی که در گذشته یک جامعه حادث شده‌اند و امروز به حیات خود ادامه می‌دهند را با فهم عمیق‌تری دریابد. بر همین اساس، همیشه یکی از وظایف مهم جامعه‌شناسی، شناخت روند تغییرات تاریخی پدیده‌های اجتماعی و تحلیل وضعیت آنها از گذشته تا به امروز بوده است و این مهم، یکی از دقیق‌ترین راه‌ها در فهم تحولات اجتماعی جهان معاصر شناخته می‌شود.

مطالعه در زمینه روابط پیش از ازدواج بین دختر و پسر و تحولات اجتماعی آن، حکایت از تغییرات گسترده‌ای در چند دهه اخیر در کشورهای مختلف جهان دارد. انقلاب جنسی، فشارهای بسياري را به نهاد خانواده در جوامع مختلف وارد کرد و تغییرات زیادی را در این حوزه سبب گردید؛ افزایش سن ازدواج، افزایش طلاق و پیدایش الگوهای جدید خانواده از جمله تغییراتی است که در پی انقلاب جنسی، حوزه خانواده را به سرعت فراگرفت.

در چند دهه پیش، این روندها حتی برای مردم کشورهای توسعه یافته نیز پدیده‌ای جدید محسوب می‌شد و طرفداران کمتری داشت اما به تدریج این تغییرات ارزشی، صورتی وسیع‌تر و فراگیرتر پیدا كرد؛ تغییراتی که خانواده و کارکرد ارضای نیازها در آن را با چالش‌های زیادی مواجه نمود و تغییرات مختلفی را در پی آن سبب شد.

در جامعه امروز امریکا تقریباً همه جوانان، روابط عاشقانه پیش از ازدواج را با جنس مخالف تجربه می‌کنند. اما این تغییرات به امریکا محدود نشد و همزمان در کشورهای اروپایی و بعد از آن به سایر نقاط جهان در اشکال مختلف اشاعه یافت.

اما تغییرات اجتماعی به تدریج، جنبه‌های رادیکال‌تری نیز به خود گرفت. در اوایل انقلاب جنسی، هرچند سن ازدواج در اروپا و امریکا افزایش یافته بود ولی با این حال، بسیاری از افراد همچنان ازدواج می‌کردند؛ حتی در این دوره با اندکی تأخیر. اما این تمام راه نبود و انقلاب جنسی باگسترش الگوهای جدیدی چون همخانگی ضربه‌های سخت‌تری را این بار نه فقط به اسطوره روابط عاطفی پیش از ازدواج بلکه به خود ازدواج وارد کرد.

پذیرش هرچه بیشتر شکل‌های مختلف روابط دختر و پسر همچون عشق رمانتیک پیش از ازدواج، عشق سیال، الگوهای همخانگی، روابط آزاد و حتی روسپیگری سبب ایجاد تغییرات در سطح جامعه شد و در طی زمان مشروع‌سازی و گسترش یافت؛ تغییراتی که نه فقط، منجر به پذیرش اجتماعی گونه‌های مختلف روابط پیش از ازدواج گردید که فراتر از آن، الگوهای پیشین خانواده را نیز دگرگون کرده است و دل بسیاری از جوانان را آنچنان ربوده است که برآیند آن، تولد مولودهای تازه‌ای چون شکل‌های گوناگون و مختلف روابط پیش از ازدواج در سطح جهانی بوده است؛ الگوهایی جدید که آمده‌اند به مثابه جانشینانی مدرن، جای ارضای نیازها در خانواده سنتی دیروز را بگیرند و معایب آن را نیز به زعم خود مرتفع نمایند.

الگوهای جدید در طی مسیر بروز و رشد خود، عوارض شدیدی را برای فرد، نظام خانواده و اجتماع به ارمغان آورده‌اند. عوارضی چون مشکلات روحی و روانی، افسردگی، از خود بیگانگی، افزایش طلاق و فروپاشی نظام خانواده از جمله مشکلات الگوهای جدید به شمار مي‌روند.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :