رسانه و مواد مخدر

  • PDF

رسانه و مواد مخدر

مصرف مواد مخدر با توجه به آمار و ارقام موجود به حدی است که بی‌اعتنایی به این معضل اجتماعی آسیب‌هاي جبران‌ناپذیر و پیامدهاي مخربی را به همراه دارد. به گفته جناب آقای رحمانی فضلی - وزیر محترم کشور- و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر[1]، در حدود یک میلیون و 350 هزار نفر معتاد به مواد مخدر در کشور وجود دارد، هر چند این آمار از سرانه جهانی پایین‌تر است اما می‌بایست توجه خاصی به آن داشت. بنابراین لازم است تمهیداتی اندیشیده شود که همه مردم نسبت به مقابله با مواد مخدر احساس مسئولیت کنند. در حوزه فرهنگ‌سازی و آموزش نیز می‌بایست فعالیت‌های رسانه‌ای لازم اتخاذ شود تا بتوان از این آسیب اجتماعی، پیشگیری به عمل آورده و آن را کنترل نمود. هر چند بسیاری از رسانه‌های نوشتاری، دیداری و شنیداری تاکنون بخشی از تولیدات خود را به همین موضوع اختصاص داده‌اند؛ اما اهمیت تلویزیون را نمی‌توان در زمینه فرهنگ سازی نادیده گرفت از این رو در حوزه برنامه‌سازی اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:

پیشنهادات رسانه‌ای در زمینه مبارزه با مواد مخدر

-        ترویج هنجارهای ضد اعتیاد و سبک زندگی سالم و عاری از اعتیاد

-        آگاه سازی مردم نسبت به پیامدهای ناشی از اعتیاد

-        ترویج مشارکت عموم مردم در پیشگیری از اعتیاد.

-        تبیین علت و عوارض اعتیاد

-        تبیین و برجسته سازي نقش مذهب و پایبندي مذهبی در پیشگیري و درمان اعتیاد و آمیختگی اصول و باورهای دینی در روح حاکم بر کلیه برنامه‌های موجود.

-        تبیین نقش اعضاي جامعه در برخورد با معتادان

-        پرداختن به الگوهای رایج جامعه و اعتیاد به منظور تقویت حس همذات پنداری مخاطبان

-        بهرهگیری از کلیه قالب‌های موجود در راستای انتقال پیام، اعم از مستند، میزگرد، گفت‌و‌گو، سریال و. . .

-        پرهیز از بکارگیری چهره‌ها و نقش‌های محبوب، خوش مشرب و عامه پسند در نقش افراد معتاد.

-        خلاقیت در برنامهسازی و طرح مسئله مورد نظر به شکلی تاثیر گذار و پرهیز از ارسال پیام‌های قدیمی، واضح و تکراری مبنی بر خطرناک بودن یا بد بودن اعتیاد و مصرف مواد  

-        تمرکز بر مخاطب قرار دادن کلیه لایه‌های جامعه اعم از عموم، افراد مسئول، افراد کلیدی و. . . .

-        پرهیز از همه‌گیر نمایی مقوله اعتیاد در اقشار گوناگون جامعه و شکستن قبح مصرف آن.

-        پرهیز از سیاه نمایی صرف در موضوع اعتیاد.

-        توجه جدی به ارتباطات چهره به چهره، همسالان و سایر روش‌های جدید و موثر.

 

گروه اجتماعی

حمدالله باستی

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :