ویژگی اشعار شهریار

  • PDF
امتیاز کاربر: / 9
بدخوب 
ویژگی اشعار شهریار
 
 
دکتر شفیعی کدکنی در تعریف شعر چنین می‌گوید: 
«شعر گره‌خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبان آهنگین شکل گرفته باشد».
این گره‌خوردگی عاطفی و آهنگین در طول سالیان متمادی شعرای نامی بزرگی پرورانده است. از غزل‌سرایان نامی و معروفی چون حافظ، سعدی و مولانا و ... که بگذریم، در دوره معاصر، اشعار استاد شهریار تمایل به نوگرایی دارند. خلاقیت او در ابداع تابلوهای شاعرانه است كه می‌توان به «هذیان دل»، «افسانه شب» و «دو مرغ بهشتی» اشاره کرد. 
شهریار شاعری غزل‌سراست بدون آنكه فقط غزل سروده باشد و بدون آنكه انواع دیگر اشعارش از ارزش كمتری برخوردار باشند. مهمترین ارزش غزل او در ایجاد ارتباط عاطفی با خوانندگان شعر است. سادگی، شیوه مخصوص او در غزل‌سرایی است. (گفتگوی رحمانی‌فر در گفتگو با مهر، چهارشنبه 21 اسفند 1392)
شهریار یکی از شاعرانی است که آشنایی کامل با ادب فارسی داشته و شیفته شاعران بزرگ ادبیات کهن، به‌خصوص حافظ است. این آشنایی سبب شد تا نتواند خود را از سیطره ادبیات گذشته برهاند و در جای جای دیوانش نمودی پیدا کرده است. در تصویر پردازی‌های وی هم، نشان شاعران گذشته است و این ناشی از تمرین و ممارست و ارتباط شهریار با ادبیات کلاسیک فارسی است. او صور خیال کلاسیک و سنتی  را در اشعارش آورده است و به خاطر شیفتگی و ارادتی که به حافظ دارد، بیشتر صور خیال تکراری همان‌هایی است که در شعر خواجه نیز آمده است. وی در این زمینه تقلیدگر شاعران پیشین است. (در شهر خیال شهریار، یعقوب نوروزی، ص 125 ـ 128)
با وجود دلبستگی شهریار به موازین و سنت‌هاي شعري گذشته ایران، نمی‌توان او را به تمام معنا شاعر سنت‌گرا تلقی کرد و تأثیر مکتب‌ها و اسلوب‌هاي ادبی معاصر را در شعر او نادیده گرفت. تأمل در دیوان او این نکته را مورد تأیید قرار می‌دهد که شهریار با شناخت، ارزیابی و نقادي شیوه‌هاي ادبی روزگار خود هر آنچه را که شایسته می‌یافت برمی‌گزید و در خلق آثار خویش از آنها بهره می‌گرفت. (جلوه‌هاي رمانتیسم در شعر شهریار، دکتر باقر صدري‌نیا، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال 46 ، پائیز 1382، شماره مسلسل 188)
شهريار شاعری بود که با عامه مردم زندگی می‌کرد و ارتباط داشت، با درد متولد شده و با درد زيست و با درد مرد. اگر درباره فقر و فلاكت سخن مي‌گويد خود نيز مزه آن را چشيده است. درد اجتماع برايش حق‌اليقين است. يعني كسي است كه خود در آتش درد اجتماع مي‌سوزد. (شمع صد ساله، 1386: 125) 
نازکی خیال یکی از ویژگی‌های شعر شهریار و سوز از ویژگی‌های شخصیتی در شعر استاد شهریار است. (سیدهادی بهجت تبریزی فرزند(شهریار) در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا)
شهريار در ارائه انديشه‌ها و عواطف خود، با روحيه‌ و ذوق‌ها و سليقه‌هاي مختلف سازگارانه روبه‌رو شده است تا آنجا که همزيستي مسالمت‌‌‌‌آميز با موافق و مخالف را مهم شمرده است. او جنبه‌هاي منفي جامعه را مي‌بيند و در شعرش نشان مي‌دهد. بارها از روبه‌رو شدن با جهل و غفلت اجتماعي متأثر گشته و جانش به درد آمده است. (بررسی مضامین اجتماعی در شعر شهریار، جمال زارع)
 

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :