چهارشنبه سوری

  • PDF

مراسم چهارشنبه سوري در چهارشنبه آخر سال برگزار مي‌شد و مي‌شود. اين عبارت كه تركيبي از يك روز هفته ـ چهارشنبه ـ با واژه سوري مي‌باشد، رساننده جشن و سرور است. سور در زبان فارسي به معناي مهماني و سرور و جشن به كار رفته است و در گويش كُرديِ سوري، معناي سرخ استعمال شده است كه در شب چهارشنبه آخر سال ايرانيان جشن مي‌گيرند و شادي و سرور مي‌كنند و با شعله‌هاي سرخ آتش دل تاريك شب را سرخ و روشن مي‌كنند. 

در مناطق مختلف ايران در مورد چهارشنبه عقايد خاصي وجود داشت. برای مثال، در منطقه زنجان چهارشنبه‌هاي ماه اسفند هر يك نقش و نام معيني داشتند. نخستين چهارشنبه را «موله» مي‌گفتند كه به شستن و تميز كردن فرش‌هاي خانه اختصاص داشت. دومين چهارشنبه را «سوله» مي‌گفتند كه در اين روز به خريد وسيله‌ها و نيازمندي براي عيد مي‌پرداختند.

سومين چهارشنبه را «گوله» مي‌گفتند كه به خيس كردن و كاشتن گندم و عدس براي روياندن سبزه اختصاص مي‌دادند. چهارمين و آخرين چهارشنبه سال را «كوله» مي‌گفتند كه در تركي به معناي كهنه و فرسوده است و با چهارشنبه سوري مصادف بود. 

ريشه‌يابي بحث چهارشنبه سوري خود بحثي جدا در تاريخ ايران باستان و عقايد و آيين‌هاي ايراني است، اما قديم‌ترين [گزارش] در تاريخ بخاراي نرشخي در قرن چهارم هجري سال 350 ه.ق در دوره‌ منصور بن نوح ساماني به نام جشن سوري آمده است. 

  • دریافت کامل مقاله
  • از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
    نتایج
    
    شما در این صفحه هستید :