حكايتهاي از سرزمين من – هوارد باسکرويل و انقلاب مشروطه

  • PDF

اگر تاكنون گذرتان به تبريز افتاده باشد و از موزه خانه مشروطه بازديد كرده باشيد، در كنار اشيايي چون سلاح کمری ستارخان ، فرش مشروطه، وسایل شخصی سران مشروطه، عکس ‌ هایی از مظفرالدین شاه ، محمدعلی شاه و دستگاه چاپ ژلاتینی جهت تکثیر شب ‌ نامه ‌ های دوره مشروطه، تصویر اسناد تاریخی و فرمان مشروطیت و دیگر مدارک مرتبط با انقلاب مشروطه، سرديس ‌ ها و تندیس ‌ هایی از شخصیت ‌ ها و مجاهدین صدر مشروطیت همچون ستارخان، باقرخان، میرزا مهدی کوزه کنانی، حسن خان باغبان، علی مسیو، شهید ثقةالاسلام، جهانگیرخان صور اسرافیل، میرزا ابراهیم آقا صبا، زينب پاشا، میرزا اسماعیل نوبری و ... توجه شما را به خود جلب خواهد كرد.

از ميان اين شخصيت ‌ هاي تاريخي چهره ‌ اي را خواهيد يافت كه با سايرین تفاوتي بسيار دارد. مردي كه نه چهره ‌ اي ايراني دارد و نه لباس ايرانيان را بر تن كرده است. اما با قرار گرفتن اين سرديس در ميان ديگر شخصيت ‌ هاي تاريخي در ذهن اين نكته متبادر مي ‌ شود كه بي ‌ شك اين شخص نيز نقشي مهم و اثرگذاري در جريان انقلاب مشروطه داشته است. با كمي نزديك ‌ تر شدن به آن متوجه خواهيد شد اين شخص كسي نيست جز هوارد باسکرويل معلم مدرسه مموريال تبريز .

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :