برنامه های آموزشی

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
1 کارگاه آموزشی مهارت های تفکر سطح ( 1 ) 12657
2 برگزاری دوره آموزشی مدیریت رفتار و مهارتهای رفتاری ورودی 92ویژه مجریان سیما 10597
3 برگزاری دوره آموزشی فن بیان آقایان ورودی91ویژه مجریان سیما 9386
4 برگزاری دوره آموزشی زبان بدن ورودی 91 ویژه مجریان سیما 18866

شما در این صفحه هستید : برنامه های آموزشی