برنامه های آموزشی

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
1 کارگاه آموزشی مهارت های تفکر سطح ( 1 ) 12372
2 برگزاری دوره آموزشی مدیریت رفتار و مهارتهای رفتاری ورودی 92ویژه مجریان سیما 10222
3 برگزاری دوره آموزشی فن بیان آقایان ورودی91ویژه مجریان سیما 9165
4 برگزاری دوره آموزشی زبان بدن ورودی 91 ویژه مجریان سیما 18559

شما در این صفحه هستید : برنامه های آموزشی