برنامه های آموزشی

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
1 کارگاه آموزشی مهارت های تفکر سطح ( 1 ) 12016
2 برگزاری دوره آموزشی مدیریت رفتار و مهارتهای رفتاری ورودی 92ویژه مجریان سیما 9786
3 برگزاری دوره آموزشی فن بیان آقایان ورودی91ویژه مجریان سیما 8869
4 برگزاری دوره آموزشی زبان بدن ورودی 91 ویژه مجریان سیما 18158

شما در این صفحه هستید : برنامه های آموزشی