برگزاری دوره آموزشی زبان بدن ورودی 91 ویژه مجریان سیما

  • PDF

دوره آموزشی زبان بدن ورودی 91 ویژه مجریان سیما در دو گروه (الف) و (ب) روز دوشنبه 29/07/92 از ساعت 12:30- 9:30 در نوبت صبح و 30/13- 30/16 در نوبت عصر با تدریس استاد میرکمال میرنصیری در سالن جلسات اداره کل آموزش و پژوهش سیما برگزار شد که تا تاریخ 23/10/92 ادامه دارد. تعداد مخاطبان این دوره در نوبت صبح 26 نفر و در عصر19نفر می باشد.

مجریان در این دوره ضمن شناخت از مفاهیم و مباحث زبان بدن، توانایی کاربرد و استفاده صحیح از زبان بدن در اجرا را کسب خواهند نمود.

شرکت کنندگان پس از کسب حد نصاب نمره قبولی در مرحله اول آموزش (پودمان عمومی) توانستند در این دوره آموزشی حضور یابند.


شما در این صفحه هستید :