برگزاری دوره آموزشی فن بیان آقایان ورودی91ویژه مجریان سیما

  • PDF
دوره آموزشی فن بیان آقایان ورودی 9 1 ویژه مجریان سیما در گروه (الف) سه شنبه ها از تاریخ 7/8/92 تا 26/9/92 ساعت 30/13-30/16 در نوبت عصر و گروه (ب) یکشنبه ها از تاریخ 3/9/92 تا 22/10/92 در همان ساعات با تدریس استاد مرتضی حافظی در سالن جلسات اداره کل آموزش و پژوهش سیما برگزار خواهد شد. مدت دوره 30ساعت و تعداد مخاطبان گروه (الف) و (ب) به ترتیب 18 و 13 نفر می باشد.
 
فراگیران در این دوره با ویژگی های یک گوینده موفق در رسانه ملی آشنا می شوند و توانایی صداسازی مطلوب و تکنیک های بالا بردن ظرفیت تنفسی و قدرت بیان را کسب خواهند کرد.
 
شایان ذکر است شرکت کنندگان پس از کسب حد نصاب نمره قبولی در دوره های آموزشی پودمان عمومی و پایه توانستند در دوره آموزشی تخصصی حضور یابند.
 

شما در این صفحه هستید :