برگزاری دوره آموزشی مدیریت رفتار و مهارتهای رفتاری ورودی 92ویژه مجریان سیما

  • PDF
دوره آموزشی مدیریت رفتار و مهارتهای رفتاری ورودی 92 ویژه مجریان سیما در دو گروه (الف) و (ب) روز یکشنبه 5/8/92 از ساعت 12- 9 در نوبت صبح و 13- 16 نوبت عصر با تدریس استاد میرکمال میرنصیری در سالن جلسات اداره کل آموزش و پژوهش سیما برگزار شد. مدت دوره 16ساعت می باشد و تا تاریخ 26/8/92 ادامه خواهد داشت . تعداد مخاطبان دوره در نوبت های صبح و عصر به ترتیب 21 و 25 نفر می باشد.
 
هدف این دوره شناخت گوینده و مجری از خود ، رفع نکات منفی و تقویت نکات مثبت و ایجاد روابط درون فردی در جهت مدیریت رفتار و ارتقاء خود ارزشمندی، کرامت نفس و اعتماد به نفس می باشد.
 
شایان ذکر است شرکت کنندگان پس از کسب حد نصاب نمره قبولی در مرحله اول آموزش عمومی توانستند در دوره های آموزشی فعلی حضور یابند.

شما در این صفحه هستید :