اداره کل آموزش و پژوهش سیما موضوع روانشناسی رسانه را به چالش می کشد

  • PDF

اداره کل آموزش و پژوهش سیما نشستی را با موضوع روانشناسی رسانه ای برگزار خواهد کرد.این نشست در تاریخ 17 دی ماه از ساعت 9:30 تا 17:30 در سالن اجتماعات سیما برگزار خواهد شد.

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :