کتاب

بررسی برنامه های ادبی سیما

  • PDF

alt

عنوان : بررسی برنامه های ادبی سیما از سال 1363 تا 1380
ناشر: اداره کل آموزش و پژوهش سیما
تعداد صفحات :
سال انتشار: 1393
قطع : رقعی

آئین نامه عنوان بندی برنامه های تلویزیونی

  • PDF
alt
 
عنوان : آئین نامه عنوان بندی برنامه های تلویزیونی
ناشر: اداره کل آموزش و پژوهش سیما
تعداد صفحات : 58
سال انتشار: 1393
مجری طرح : اداره کل اطلاعات و برنامه ریزی سیما
 

دانلود نسخه الکترونیکی کتاب

جشنواره تلویزیونی بارسلونا

  • PDF

 

alt

جشنواره تلویزیونی بارسلونا

ناشر: اداره کل آموزش و پژوهش سیما
نویسنده: سید محمد حسین موسوی نسب
قطع: جیبی
سال انتشار: خرداد 1393

بررسی وضعیت برنامه سازی علمی در تلویزیون

  • PDF

 

alt

میزگرد پژوهشی بررسی وضعیت برنامه سازی علمی در تلویزیون

ناشر: اداره کل آموزش و پژوهش سیما
نویسنده: گروه دانش
قطع: جیبی
سال انتشار: 1391

تلویزیون و اقتصاد مقاومتی

  • PDF

 

alt

تلویزیون و اقتصاد مقاومتی

ناشر: اداره کل آموزش و پژوهش سیما
نویسنده: گروه اقتصاد
قطع: جیبی
سال انتشار: مهر 1391

اصول هفتادگانه

  • PDF

 

alt

اصول هفتادگانه(تولید برنامه های مناسبتی ماه محرم)

ناشر: اداره کل آموزش و پژوهش سیما
نویسنده: گروه معرفتی
قطع: جیبی
سال انتشار: مهر 91

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :