کتاب

فیلمنامه بانوی عشق

  • PDF

 

alt

فیلمنامه بانوی عشق

ناشر: سروش - اداره کل آموزش و پژوهش سیما
نویسنده: نسرین صالحی
قطع: رقعی
سال انتشار: 1393

نگارش فیلمنامه کوتاه

  • PDF

 

alt

نگارش فیلمنامه کوتاه

ناشر: سروش - اداره کل آموزش و پژوهش سیما
نویسنده: ویلیام فیلیپس
قطع: رقعی
سال انتشار: 1390

خودآموز تدوین دیجیتالی با نرم افزار EDIUS Pro 7.30

  • PDF

 

alt

خودآموز تدوین دیجیتالی با نرم افزار EDIUS Pro 7.30

ناشر: اداره کل آموزش و پژوهش سیما
نویسنده: محسن محبوبی
قطع: رقعی
سال انتشار: 1393

آسیب شناسی برنامه های گفتگو محور

  • PDF

 

alt

آسیب شناسی برنامه های گفتگو محور

 

ناشر : اداره کل آموزش و پژوهش سیما
نویسنده : بهزاد کریمی
قطع : رقعی
سال انتشار : آذر 92

 

 

بررسی وضعیت اجرای برنامه های تلویزیونی

  • PDF

 

alt

بررسی وضعیت اجرای برنامه های تلویزیونی

ناشر: گروه نظارت و ارزیابی مدیریت پژوهش سیما
نویسنده: حمیده فرزانه
قطع: جیبی
سال انتشار: مهر 91

صد نکته در تدوین تلویزیونی

  • PDF

 

alt

صد نکته در تدوین تلویزیونی

ناشر: اداره کل آموزش و پژوهش سیما
نویسنده: مهدی خاکی
قطع: جیبی
سال انتشار: خرداد 91

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :