کتاب

مقدمه ای برمخاطب ومخاطب شناسی

  • PDF

alt

مقدمه ای برمخاطب ومخاطب شناسی
نویسنده:اسماعیل عالی زاد
1387
104صفحه
وزیری 

ازتو می پرسند 2

  • PDF

alt

ازتو می پرسند 2
1387
84 صفحه
رقعی 

تلويزيون، گسترة جمعي و هويت ملي

  • PDF

alt

تلويزيون، گسترة جمعي و هويت ملي
نويسنده: مونرواي پرايس
مترجم: ليلي كافي
1385
196 صفحه
رقعي

نگارش كمدي

  • PDF

alt

نگارش كمدي
نويسنده: جني روش
مترجمان: معصومه امين، داريوش مؤدبيان
1385
294 صفحه
رقعي

مقدمه‌اي بر مستند تلويزيوني

  • PDF

alt

مقدمه‌اي بر مستند تلويزيوني
نويسندگان: ريچارد كيلبرن، جان آيزود
مترجم: محمد تهامي‌نژاد
1385
359 صفحه
رقعي

پس قصه

  • PDF

alt

پس قصه
نويسنده: همايون امامي
1384
323 صفحه
رقعي

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :