کتاب

تلويزيون، تكنولوژي و شكل فرهنگي

  • PDF

alt

تلويزيون، تكنولوژي و شكل فرهنگي
نويسنده: ريموند ويليامز
مترجم: منوچهر بيگدلي خمسه
1385
204 صفحه
رقعي 

تجلي‌پيام در افق رسانه ملي

  • PDF

alt

تجلي‌پيام در افق رسانه ملي(برگرفته از رهنمودهاي رهبري«مدظله‌العالي»)
1385
461 صفحه
وزيري 

زيبايي‌شناسي تلويزيون

  • PDF

alt

زيبايي‌شناسي تلويزيون
نويسنده: نيكوس متالينوس
مترجم: جمال آل‌احمد
1384
349 صفحه
وزيري

زنان و سريال‌ خانوادگي

  • PDF

alt

زنان و سريال‌ خانوادگي
نويسنده: كريستين گراتي
مترجم: فاطمه كرمعلي
1384
300 صفحه
رقعي

روش‌هاي تحقيق رسانه‌اي

  • PDF

alt

روش‌هاي تحقيق رسانه‌اي
نويسنده: بري گونتر
مترجم: مينو نيكو
1384
421 صفحه
وزيري

جست‌وجو

  • PDF

alt

جست‌وجو
نويسنده: مينو فرشچي
1383
86 صفحه
رقعي

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :