کتاب

نمايشنامه‌نويسي قدم به قدم

  • PDF

alt

نمايشنامه‌نويسي قدم به قدم
نويسنده: مارش كسري
ترجمه: معصومه امين
1383
173 صفحه
رقعي

شكل‌شناسي صدا در فيلم

  • PDF

alt

نگاهي به كاربردهاي هنري و شكل‌شناسي صدا در فيلم
مولف: احمد ضابطي جهرمي
1383

تاريخچه كلاه و پوشش سر در ايران

  • PDF

alt

تاريخچه كلاه و پوشش سر در ايران
محبوبه كلانتري
1383
112 صفحه
وزيري

پنج نمايشنامه برگزيده براي تلويزيون

  • PDF

alt

پنج نمايشنامه برگزيده براي تلويزيون
مترجم: داريوش مؤدبيان
1383
182 صفحه
رقعي 

بر پهنه دريا و جشن

  • PDF

alt

بر پهنه دريا و جشن
نويسنده: اسلاومير مرژوك
ترجمه: داريوش مؤدبيان
1383
119 صفحه
رقعي

پژوهشي پيرامون جشنواره‌هاي تلويزيوني جهان

  • PDF

alt

پژوهشي پيرامون جشنواره‌هاي تلويزيوني جهان
به كوشش امير پوريا
1382
193 صفحه
رقعي

از کدام قسمت وب سایت بیشتر استفاده می کنید؟
نتایج

شما در این صفحه هستید :